kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Zmiany w finansowaniu abonamentowym a wy ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Zmiany w finansowaniu abonamentowym a wyniki działalności gospodarczej podmiotów radiofonii publicznej

M.Kunasz

w: Konkurencyjność podmiotów gospodarczych w Polsce, W.Jarecki (red.), Katedra Mikrokonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 157-172.


Cytowań: 0 Wejść: 723 Pobrań 0

ABSTRAKT

Celem pracy była analiza związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy pozyskiwanym finansowaniem abonamentowym a podstawowymi zmiennymi opisującymi wyniki działalności gospodarczej podmiotów publicznej radiofonii w Polsce. Tworzy ją Polskie Radio S.A. oraz segment 17 regionalnych rozgłośni ridiowych. W pracy analizie poddano kwestie wpływu zidentyfikowanych negatywnych zmian w sferze finansowania abonamentowego na podstawowe zmienne wpływające na wyniki działalności gospodarczej oraz podejmowane działania naprawcze (pozyskiwanie przychodów z alternatywnych źródeł, redukcje kosztów czy restrukturyzacja zatrudnienia). Prezentowana praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Horyzont czasowy podejmowanych badań wyznaczają lata 2000 - 2010.

SŁOWA KLUCZOWE:

media, zarządzanie mediami, rynek radiowy, radiofonia publiczna, restrukturyzacja przedsiębiorstw, wyniki finansowe, zyskowność

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl