kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Demograficzne wyzwania dla rynku pracy w ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Demograficzne wyzwania dla rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej

M.Kunasz

w: Kształcenie a jakość kapitału ludzkiego na rynku pracy, W.Jarecki (red.), Volumina, Szczecin 2012, s. 23-37.


Cytowań: 0 Wejść: 830 Pobrań 0

ABSTRAKT

Rzeczywistość rynku pracy Unii Europejskiej zmienia się dynamicznie. Pierwsze dziesięciolecie XXI wieku to okres zmian i dostosowań związanych z poszerzeniem unijnego rynku wewnętrznego o 12 nowych krajów członkowskich. Kolejne wyzwania koncentrują się na sferze demograficznej. Zmiany struktury wiekowej populacji związane ze starzeniem się społeczeństw unijnych wymuszą zapewne niezbędne reformy zwłaszcza w kontekście kryzysu zadłużeniowego, który obejmuje obecnie kolejne gospodarki unijne. Zmieni się także znaczenie poszczególnych rynków cząstkowych. Analiza związków pomiędzy sferą demografii a problematyką rynku pracy stała się celem podejmowanych rozważań. Praca ma charakter empiryczny, jednakże poza prezentacją materiału analitycznego znalazły się odniesienia do literatury przedmiotu. Wykorzystane źródła obejmują materiał empiryczny dostępny w Eurostacie. Analiza danych historycznych obejmuje lata 1960-2008. Wykorzystano również projekcje demograficzne zmian w populacji unijnej do roku 2060.

SŁOWA KLUCZOWE:

demografia, rynek pracy

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl