kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Restrukturyzacja przedsiębiorstw na przy ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Restrukturyzacja przedsiębiorstw na przykładzie podmiotów publicznej radiofonii w warunkach spadku wpływów abonamentowych

M.Kunasz

w: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2012, Nr 243, s. 245-254.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 0 Wejść: 784 Pobrań 54

ABSTRAKT

Celem pracy była analiza działań restrukturyzacyjnych podejmowanych przez podmioty publicznej radiofonii w Polsce w kontekście spadku wpływów abonamentowych. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Horyzont czasowy badań wyznaczają lata 2000 - 2010. Analizie poddano kwestie wpływu negatywnych zmian w zakresie finansowania abonamentowego na podstawowe zmienne determinujące wynik finansowy w spółkach radiofonii publicznej w Polsce oraz podejmowane działania naprawcze w sferze pozyskiwania przychodów z innych źródeł czy też redukcji kosztów. Zwrócono również uwagę na kwestie restrukturyzacji zatrudnienia.

Restructuring of public broadcasting stations in conditions of subscription's receipts decreasing

ABSTRACT

The purpose of the article was an analysis of restructuring activities made by public broadcasting stations in Poland in conditions of subscription's receipts decreasing. Tha article has a theoretical-empirical character. The time horizon of the research is 2000 - 2010. The article analyses impact of negative changes in subscription's financing on basic variables determining entities' financial outcomes and restructuring activities on income's growth and cost's reduction. The article also analyses problems of employment's restructuring.

SŁOWA KLUCZOWE:

media, zarządzanie mediami, rynek radiowy, radiofonia publiczna, restrukturyzacja przedsiębiorstw

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl