kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Regionalne rozgłośnie radiowe na rynku r ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Regionalne rozgłośnie radiowe na rynku radiowym w Polsce

M.Kunasz

w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012, Nr 243, s. 144-152.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 0 Wejść: 668 Pobrań 54

ABSTRAKT

Celem pracy była analiza roli i miejsca regionalnych rozgłośni radia publicznego na regionalnym rynku radiowym w Polsce w kontekście zachodzących zmian. Praca ma charakter empiryczny. Horyzont czasowy badań wyznaczają lata 2006 - 2010. W pracy przedstawiono strukturę podmiotów na rynku radiowym w Polsce, siłę rynkową grup podmiotów oraz sytuację rozgłośni regionalnych radia publicznego w warunkach drastycznego spadku wpływów abonamentowych.

Public regional broadcasting stations on the radio market in Poland

ABSTRACT

The purpose of the article was an analysis of role and placement of public regional broadcasting stations on the radio market in Poland. Tha article has an empirical character. The time horizon of the research is 2006 - 2010. The article presents entities' structure on the radio market in Poland, market's strenght of entities' groups and situation of public regional broadcasting stations in conditions of subscription's receipts decreasing.

SŁOWA KLUCZOWE:

regionalny rynek radiowy, zarządzanie mediami, regionalne media publiczne, radiofonia publiczna, media

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl