kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Praktyczne aspekty gospodarowania kapita ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Monografia: Praktyczne aspekty gospodarowania kapitałem ludzkim

W.Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech

Economicus, Szczecin 2010.

KUP PUBLIKACJĘ

Cytowań: 0 Wejść: 809 Pobrań 0

NOTKA O MONOGRAFII

Prezentowana publikacja zawiera zbiór pytań testowych, zadań oraz pytań problemowych do samodzielnego rozwiązywania przez studiujących przedmiot 'Gospodarowanie kapitałem ludzkim' (na studiach ekonomicznych). W publikacji zaprezentowano także bogaty zestaw danych statystycznych pogrupowanych w 6 częściach, które mogą zostać wykorzystane do wielowymiarowych analiz stanu kapitału ludzkiego w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej.

Celem pracy jest ukazanie roli kapitału ludzkiego jako determinanty rozwoju ekonomicznego i zapoznanie czytelników z instrumentarium kształtowania i pomiaru kapitału ludzkiego.

Prezentowana publikacja stanowi uzupełnienie monografii 'Gospodarowanie kapitałem ludzkim' przygotowanej przez tych samych Autorów, stąd też zakres tematyczny oraz układ zagadnień obu publikacji są kompatybilne. Zestawy zadań do rozwiązania zostały przyporządkowane do następujących 9 bloków tematycznych:
  • Teoria kapitału ludzkiego,
  • Koncepcje i analizy kapitału ludzkiego w różnych obszarach ekonomii,
  • Demografia,
  • Rynek pracy i segmentacja,
  • Migracje,
  • Edukacja i kształcenie,
  • Zdrowie,
  • Programy rozwoju kapitału ludzkiego w UE,
  • Gospodarowanie kapitałem ludzkim w organizacji.


SŁOWA KLUCZOWE:

kapitał ludzki, teoria kapitału ludzkiego, zasoby ludzkie, siła robocza, funkcja personalna, polityka personalna, zarządzanie kadrami, zarządzanie personelem, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarowanie kapitałem ludzkim, planowanie personalne, dobór kadr, rekrutacja i selekcja kadr, motywacja pracownicza, ocena pracownicza, szkolenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe, rozwój kadr, gospodarka oparta na wiedzy, wiedza, zarządzanie wiedzą, konkurencyjność, kapitał intelektualny, aktywa niematerialne, metody pomiaru kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych, pomiar kapitału ludzkiego, pomiar funkcji personalnej, migracje, demografia, teorie demograficzne, rynek pracy, bezrobocie, aktywność i bierność zawodowa, zdrowie, segmentacja rynku pracy, koszty i efekty kształcenia, kształcenie ustawiczne, szkolnictwo wyższe, edukacja, kształcenie

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl