kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Zmiany wartości księgowej a wycena rynko ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Zmiany wartości księgowej a wycena rynkowa podmiotów na przykładzie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych

M.Kunasz

w: Konkurencja - mity i fakty - materiały konferencyjne, T.Bernat (red.), Katedra Polityki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa-Katowice-Szczecin 2001, s. 26.


Cytowań: 0 Wejść: 844 Pobrań 0

ABSTRAKT

W ocenie finansowej podmiotów oraz w analizie ich pozycji konkurencyjnej stosuje się kategorię wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Najlepszej wyceny zasobów zaangażowanych w przedsiębiorstwie rynek dokonuje za pośrednictwem giełdy papierów wartościowych. Punktem odniesienia w tym kontekście staje się wartość księgowa tychże zasobów. W referacie porównane zostały zmiany wartości księgowej wybranych podmiotów notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz reakcja rynku w postaci zmiany ich wyceny giełdowej. Przedstawiony został model pozwalający dokonywać analiz, które mogą generować informacje pomocne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Analiza ta dokonana została na przykładzie podmiotów notowanych na rynku Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.

SŁOWA KLUCZOWE:

papier wartościowy, instrumenty finansowe, fundusz inwestycyjny, kapitał, rynek kapitałowy, rynek finansowy, giełda papierów wartościowych, Narodowe Fundusze Inwestycyjne, Program Powszechnej Prywatyzacji

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl