kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Kontekst instytucjonalny przedsiębiorczo ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Kontekst instytucjonalny przedsiębiorczości w Polsce i wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w świetle międzynarodowych badań komparatywnych

M.Kunasz

w: Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji, D.Kopycińska (red.), Katedra Mikroekonomii US, Szczecin 2010, s. 144-157.


Cytowań: 0 Wejść: 893 Pobrań 0

ABSTRAKT

W artykule dokonano analizy kontekstu kulturowo-instytucjonalnego działań związanych ze wsparciem rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W warstwie teoretycznej przedstawiono istotę przedsiębiorczości w ujęciu multidyscyplinarnym, następnie instytucjonalny kontekst przedsiębiorczości w Polsce i wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz metodologię tworzenia instytucjonalnych profili kraju, na tym zaś tle wyniki międzynarodowych badań porównawczych nad kontekstem instytucjonalnym przedsiębiorczości prowadzonych na przykładzie krajów ze wspomnianego regionu Europy. Problematyka kontekstu instytucjonalnego wsparcia przedsiębiorczości łączy w sobie decyzje wszystkich grup podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji: decyzje o formie aktywności zawodowej jednostek ludzkich, decyzje firm - traktowanych jako efekt starań przedsiębiorczych jednostek (działalność gospodarcza), decyzje państwa, odgrywającego istotną rolę w kreowaniu instytucjonalnego kontekstu przedsiębiorczości.

SŁOWA KLUCZOWE:

przedsiębiorczość, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, działalność gospodarcza, aktywność przedsiębiorcza, samozatrudnienie, zatrudnienie, pomysł na biznes, skłonność do samozatrudnienia, aktywność zawodowa, instytucjonalne wsparcie przedsiębiorczości, bariery przedsiębiorczości

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl