kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Tendency toward establishing one's own f ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Tendency toward establishing one's own firm in Poland and other Member States

M.Kunasz

w: Functioning of Decision-Making Entities in the Market Economy Conditions, D.Kopycińska (red.), Katedra Mikroekonomii US, Szczecin 2010, s. 85-96.


Cytowań: 0 Wejść: 865 Pobrań 0

ABSTRAKT

Celem pracy była wielowymiarowa analiza problematyki preferencji w zakresie wyboru statusu na rynku pracy i skłonności do założenia własnej firmy w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej a także determinant wyboru docelowej formy aktywności zawodowej (ze szczególnym uwzględnieniem determinant podejmowania działalności gospodarczej). Opracowanie ma zasadniczo charakter empiryczny, jednakże wykorzystano w nim istniejący materiał teoretyczny zawarty w literaturze dotyczącej poruszanej problematyki oraz dostępny materiał empiryczny, w tym wyniki badań własnych oraz realizowanych przez międzynarodowy zespół badawczy, w którym uczestniczył autor (projekt SES).

0

ABSTRACT

The present paper is aimed at carrying out a multi-dimensional analysis of preferences that people have for choosing a given status in the labour market and for establishing their own firms in Poland and the remaining Member States. Furthermore, it discusses factors determining the choice of the form of professional activity (with special reference to factors determining the decision about starting one's own business activity). In principle, the paper has an empirical character, however theoretical material available in the literature on the subject was also referred to. Finally, empirical material includes the results of the survey conducted by the author as well as the survey carried out by international teams in which the author have participated (SES project).

SŁOWA KLUCZOWE:

przedsiębiorczość, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, działalność gospodarcza, aktywność przedsiębiorcza, samozatrudnienie, zatrudnienie, pomysł na biznes, skłonność do samozatrudnienia, aktywność zawodowa

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl