kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Indeks gospodarowania kapitałem ludzkim ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Indeks gospodarowania kapitałem ludzkim w krajach Unii Europejskiej

M.Kunasz

w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2010, Nr 139, s. 69-82.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 0 Wejść: 951 Pobrań 56

ABSTRAKT

W pracy zaprezentowano różne obszary, w których w teorii rozpatrywane jest oddziaływanie kapitału ludzkiego (zasobów ludzkich), tym samym wyznaczono kierunki budowy modeli pomiarowych w tym zakresie i na tej podstawie stworzono, z wykorzystaniem metod wielowymiarowej analizy porównawczej, ranking gospodarowania kapitałem ludzkim w krajach Unii Europejskiej. W pracy przedstawiono wyniki prowadzonych analiz empirycznych nie tylko w ujęciu statycznym, ale również i dynamicznym, odzwierciedlając zmianę wartości obliczonych miar syntetycznych w latach 2000-2008, co zwiększyło znacznie zakres możliwych do zidentyfikowania asocjacji.

Index of Human Capital Management in EU Countries

ABSTRACT

The article presents, in theoretical part, different areas of impact of human capital/human resources on growth in macro- and microeconomical scale. That was basis for measuring model's building. The author utilised method of multidimensional comparative analysis and created index of human capital management for 27 EU countries. The article presents not only static view - dynamic analysis were included, in time horizont 2000-2008, too.

SŁOWA KLUCZOWE:

zasoby ludzkie, kapitał ludzki, teoria kapitału ludzkiego, gospodarowanie kapitałem ludzkim, wielowymiarowa analiza porównawcza, Unia Europejska.

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl