kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Indeks gospodarowania kapitałem ludzkim ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Monografia: Indeks gospodarowania kapitałem ludzkim - raport z badań

M.Kunasz

Katedra Mikroekonomii US, Szczecin 2010.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 5 Wejść: 732 Pobrań 950

NOTKA O MONOGRAFII

Zasoby ludzkie odgrywają decydującą rolę w budowaniu konkurencyjności gospodarek i podmiotów gospodarujących. Problematyka ta jest rozpatrywana w różnych obszarach ekonomii i wzbudza coraz większe zainteresowanie teoretyków i praktyków. W niniejszym nurcie można umiejscowić prezentowaną pracę. Jej celem było przeprowadzenie analizy porównawczej stopnia wykorzystania zasobów ludzkich w krajach Unii Europejskiej w ujęciu statycznym i dynamicznym. Horyzont czasowy prowadzonych analiz wyznaczają lata 1996-2006. Dla realizacji przyjętego celu wykorzystano źródła w postaci istniejącego materiału teoretycznego zawartego w literaturze krajowej i obcej dotyczącej poruszanej problematyki oraz danych ze źródeł Eurostatu.

SŁOWA KLUCZOWE:

zasoby ludzkie, kapitał ludzki, teoria kapitału ludzkiego, gospodarowanie kapitałem ludzkim, wielowymiarowa analiza porównawcza, Unia Europejska.

CYTOWANIA:
  • Danska-Borsiak B., (2013), Migracje do podregionów według typów. Wpływ czynników ekonomicznych i gospodarki opartej na wiedzy, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, nr 30.
  • Dańska-Borsiak B., (2013), Migracje do podregionów według typów
  • Dańska-Borsiak B., Laskowska I., (2013), The Determinants of Total Factor Productivity in Polish Subregions. Panel Data Analysis, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, Vol. 15, No. 4.
  • Zdrojewski E.Z., (2012), Rozwój kapitału ludzkiego w miastach i na wsi, w: red. Szmielińska-Pietraszek P., Szymańska W., Przemiany demograficzne Pomorza na przełomie wieków - ujęcie społeczne, ekonomiczne, przestrzenne, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk-Warszawa.
  • Zdrojewski E.Z., Zdrojewski R., (2015), Wzrost kapitału ludzkiego w Polsce , Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych / Politechnika Koszalińska, nr 19.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl