kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Aktywność proprzedsiębiorcza studentów a ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Aktywność proprzedsiębiorcza studentów a pomysł na biznes i skłonność do założenia własnej firmy - rezultaty badań"

M.Kunasz

w: Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i w praktyce, D.Kopycińska (red.), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 205 - 215.


Cytowań: 4 Wejść: 983 Pobrań 0

ABSTRAKT

W pracy zaprezentowano, na tle rozważań teoretycznych, wyniki międzynarodowych badań przedsiębiorczości (SES 2006) przeprowadzonych na grupie studentów studiów dziennych w wybranych krajach Europy środkowo-wschodniej. Analizie poddano problematykę: potencjału aktywności proprzedsiębiorczej studentów, posiadania pomysłu na własną działalność gospodarczą i barier w jego wdrożeniu, skłonności do założenia własnej firmy i determinant wyboru docelowej formy aktywności zawodowej.

SŁOWA KLUCZOWE:

przedsiębiorczość, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, działalność gospodarcza, aktywność przedsiębiorcza, samozatrudnienie, zatrudnienie, pomysł na biznes, skłonność do samozatrudnienia, aktywność zawodowa

CYTOWANIA:
  • Klimkowska K., (2014), Entrepreneurial Potential of the Students of Applied Linguistics Programme, Majoring in Translation, Academic Journal of Modern Philology, nr 3.
  • Klimkowska K., (2019), Wybrane zasoby przedsiębiorcze studentów kierunków społecznych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio J, Vol. 32, No. 4.
  • Wiktorowicz J., Owczarek A., (2018), Uwarunkowania przedsiębiorczości młodych Polaków, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. 19, No. 3.
  • Żelazko B., (2011), Zasoby pracy a rozwój przedsiębiorczości w sektorach wysokich technologii , w: red. I. Lichniak (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl