kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Efekt miesiąca - anomalia na rynku papie ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Efekt miesiąca - anomalia na rynku papierów wartościowych

M.Kunasz

w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2001, Nr 309, s. 107-119.


Cytowań: 0 Wejść: 789 Pobrań 0

ABSTRAKT

W artykule poddano analizie zmiany w efektywności inwestycji na rynku kapitałowym w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego (efekt miesiąca). Analiza bazuje na zmianach obserwowanych na rynku podstawowym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Badanie zachowania się rynku zostało przeprowadzone na bazie wybranego indeksu giełdowego. Przedstawione w niniejszym opracowaniu dane pozwalają stwierdzić, iż na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zaobserwować można anomalię, której nie można wytłumaczyć teorią efektywności rynku papierów wartościowych - efekt miesiąca. Dane potwierdzają, iż największy udział sesji wzrostowych w strukturze a także największą wartość globalnej sumy dodatnich i ujemnych stóp zwrotu, porównując do innych miesięcy roku kalendarzowego, obserwujemy w miesiącu styczniu.

The Months Effect - the Anomaly in Stock Exchange Market

ABSTRACT

The article presents anomalies, which we can't explain by theory of effective market. We did research work on changes of Warsaw Stock exchange Indicator during months in searching regularity confirm an anomaly - months effect.

SŁOWA KLUCZOWE:

akcje, obligacje, papier wartościowy, instrumenty finansowe, analiza techniczna, kapitał, rynek kapitałowy, rynek finansowy, giełda papierów wartościowych, indeks giełdowy, efekt miesiąca

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl