kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Ranking wykorzystania zasobów ludzkich w ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Ranking wykorzystania zasobów ludzkich w krajach Unii Europejskiej

M.Kunasz

w: Kapitał intelektualny i jego ochrona, E.Okoń-Horodyńska, R.Wisła (red.), Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009, s. 35-47.


Cytowań: 4 Wejść: 936 Pobrań 334

ABSTRAKT

W pracy zaprezentowano różne obszary, w których w teorii rozpatrywane jest oddziaływanie kapitału ludzkiego (zasobów ludzkich), tym samym wyznaczono kierunki budowy modeli pomiarowych w tym zakresie i na tej podstawie stwo-rzono, z wykorzystaniem metod wielowymiarowej analizy porównawczej, ran-king wykorzystania zasobów ludzkich w krajach Unii Europejskiej. W pracy przedstawiono wyniki prowadzonych analiz empirycznych nie tylko w ujęciu statycznym, ale również i dynamicznym, odzwierciedlając zmiana wartości obli-czonych miar syntetycznych w latach 1996-2006, co zwiększyło znacznie zakres możliwych do zidentyfikowania asocjacji.

SŁOWA KLUCZOWE:

zasoby ludzkie, kapitał ludzki, teoria kapitału ludzkiego, gospodarowanie kapitałem ludzkim, wielowymiarowa analiza porównawcza, Unia Europejska.

CYTOWANIA:
  • Balcerzak A.P., (2011), Quality of Human Capital as a Competitiveness Driver of Economy. Multidimensional Analysis for European Union Countries, Vadibzinatne - Ekonomika, nr 2.
  • Balcerzak A.P., (2011), Taksonomiczna analiza jakości kapitału ludzkiego w Unii Europejskiej w latach 2002-2008, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 176.
  • Balcerzak A.P., (2016), Multiple-criteria Evaluation of Quality of Human Capital in the European Union Countries, Economics and Sociology, Vol. 9, No. 2.
  • Wojciechowska M., (2016), Intangible Organizational Resources, Palgrave Macmillan, London.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl