kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Entrepreneurship - Microeconomical Deter ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Entrepreneurship - Microeconomical Determinant of the Competitiveness of Entitles

M.Kunasz

w: Economics and Sociology 2009, Nr 1, s. 37-46.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 2 Wejść: 868 Pobrań 446

ABSTRAKT

W pracy dokonano analizy potencjału aktywności proprzedsiębiorczej traktowanej jako jedno z istotniejszych uwarunkowań konkurencyjności gospodarek. Analizę prowadzono na przykładzie grupy studentów studiów dziennych z wybranych krajów Europy środkowo-wschodniej, prezentując wyniki międzynarodowych badań przedsiębiorczości (SES 2006)

SŁOWA KLUCZOWE:

teoria zasobowa, konkurencyjność, przewaga konkurencyjna, innowacyjność, przedsiębiorczość, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, organizacja, działalność gospodarcza, aktywność przedsiębiorcza

CYTOWANIA:
  • Belás J., Bilan Y., Demjan V., Sipko J., (2015), Entrepreneurship in SME Segment: Case Study from the Czech Republic and Slovakia, Amfiteatru Economic, nr 17.
  • Musilova I., (2019), The Relationship between Strategy and Competitiveness in Breweries - A Pilot Study, Acta Oeconomica Pragensia, Vol. 27, No. 1.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl