kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt




Praca: Elementy kształtujące motywację do pracy ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Elementy kształtujące motywację do pracy

M.Kunasz

w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 1997, Nr 195, s. 209-218.


Cytowań: 0 Wejść: 980 Pobrań 0

ABSTRAKT

Badacze i praktycy od lat zadają sobie te same pytania: Co dynamizuje ludzką działalność ? Co wpływa na wysoką a co na niską wydajność pracy ? Dlaczego dla jednych praca to jedna z najwyższych wartości, a dla innych jedynie instrument zdobywania pieniędzy ? Dlaczego ludzie pracują ? Odpowiedzi na te pytania, poszerzane wciąż o nowe elementy, kształtują obraz skomplikowanego procesu motywacji do działania. Dorobek ekonomistów, organizatorów, ale nie tylko, także psychologów, socjologów, stwarza nowoczesnym menedżerom szereg możliwości wpływania na działania pracowników, których celem jest podniesienie wydajności i efektywności pracy. W pracy zaprezentowano i omówiono uproszczony model zachowania się człowieka, który przedstawia wiedzę użyteczną w motywowaniu kadr.

SŁOWA KLUCZOWE:

motywacja do pracy, systemy motywacyjne, hierarchia potrzeb, środki motywacyjne, proces motywacji, kapitał ludzki, zasoby ludzkie, siła robocza, funkcja personalna, polityka personalna, zarządzanie kadrami, zarządzanie personelem, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarowanie kapitałem ludzkim





dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl