kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Aktualności

Nowe oceny w bazie

2024-02-03

Są dostępne oceny z egzaminu z przedmiotu SZKL (studia niestacjonarne)


Nowe oceny w bazie

2024-01-31

W bazie są dostępne oceny z ćwiczeń z przedmiotu SZKL (grupy 551, 552)


Nowe oceny w bazie

2024-01-18

Są już dostępne oceny z poprawek z OWI (w adekwatnych zestawieniach ocen dla grup, tak jak w pierwszym terminie)


Nowe oceny w bazie

2024-01-18

Oceny z przedmiotu Strategiczne Zarządzanie Kapitałem Ludzkim są już dostępne!


Nowe oceny w bazie

2023-12-13

Są dostępne oceny zaliczenia przedmiotu OWI dla kierunków logistycznych


Nowe oceny w bazie

2023-12-13

Są dostępne oceny dla przedmiotu Strategiczne Zarządzanie Kapitałem Ludzkim studia niestacjonarne


Nowe oceny w bazie

2023-11-24

Są dostępne oceny z OWI dla kierunków Zarządzanie oraz PiI+ZOZE


Nowe oceny w bazie

2023-11-22

Są dostępne oceny z OWI: IwB, KiPwB, gr. 121 i 122


Nowy Rok Akademicki

2023-10-01

Witam w Nowym Roku Akademickim!


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl