kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Nowe oceny w bazie

2024-01-31

W bazie są dostępne oceny z ćwiczeń z przedmiotu SZKL (grupy 551, 552)


Nowe oceny w bazie

2024-01-18

Są już dostępne oceny z poprawek z OWI (w adekwatnych zestawieniach ocen dla grup, tak jak w pierwszym terminie)


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl