kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Konferencje - uczestnik

uczestnik | członek Komitetu Organizacyjnego | członek Rady Programowej |
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Wyzwania ekonomiczne, prawne i społeczne., 09.03.2023, Bydgoszcz.
 • Konferencja Forum Szkół Doktorskich "Metodyka rzetelnych procesów badawczych", 12.05.2023, Wrocław (on-line).
 • XXVI Konferencja Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych, 19.10.2022, on-line.
 • XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 09.09.2022, on-line.
 • XVI Konferencja Naukowa Sukces w zarządzaniu kadrami, 19-20.09.2022, Wrocław.
 • VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Innovations and Entrepreneurship. Theory and Practice, 26-27.04.2022, on-line.
 • V Konferencja Naukowa Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu i jakości. Od tradycji do współczesności, 24.03.2022, on-line.
 • Konferencja Forum Szkół Doktorskich, 14.12.2022, Wrocław (on-line).
 • IV Konferencja Naukowa Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa zarządzania i ekonomii, 18-20.05.2022, Międzydroje.
 • XXV Konferencja Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych, 20.10.2021, on-line.
 • XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 2021, 23.06.2021, on-line.
 • XI Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi Tożsamość ZZL w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej, 27-28.09.2021, Lublin.
 • VII Konferencja Informatyka w Zarządzaniu , 02.12.2021, Szczecin.
 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ochrona i bezpieczeństwo uczestników rynku usług finansowych. Efektywność, diagnoza i perspektywy, 09.12.2021, Łódź (on-line).
 • III Dzień Organizacji Oblicza organizacji - wyzwaniem dla nauki i biznesu, 26.10.2021, on-line.
 • IV Konferencja Naukowa Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii, 19-20.06.2020, Szczecin.
 • III Konferencja Naukowa Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa zarządzania i ekonomii, 22-24.04.2020, Międzyzdroje.
 • IV Konferencja Naukowa Zarządzanie jakością w organizacji - trendy i wyzwania, 29.03.2019, Szczecin.
 • IV Konferencja Naukowa Gospodaka i przedsiębiorstwo w warunkach zmiany, 22.11.2019, Szczecin.
 • III Konferencja Naukowa Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii, 14.06.2019, Szczecin.
 • XIV Konferencja Naukowa Sukces w zarządzaniu kadrami, 24-25.09.2018, Wrocław.
 • Seminarium kończące projekt "Bezpieczne finanse gospodarstw domowych seniorów" , 08.02.2018, Szczecin.
 • Konferencja Naukowa Aktywizacja zawodowa i badawcza członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 19.10.2018, Szczecin.
 • III Konferencja Naukowa Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku. Rozwój przedsiębiorstw a kapitał ludzki i intelektualny, 16.03.2018, Szczecin.
 • III Konferencja Naukowa W kierunku zarządzania procesowego organizacją - trendy i wyzwania, 11.05.2018, Szczecin.
 • II Konferencja Naukowa Społeczna odpowiedzialność biznesu - współczesne wyzwania i dylematy, 15-16.06.2018, Szczecin.
 • II Konferencja Naukowa Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa zarządzania i ekonomii, 16-18.05.2018, Międzyzdroje.
 • VII Bałtyckie Forum Zdrowia Koordynowana opieka zdrowotna. Zarządzanie przypadkiem, 10.11.2017, Szczecin.
 • Konferencja Naukowa ZUS - Przedsiębiorcy. Kształtowanie relacji i dobre praktyki, 14.09.2017, Szczecin.
 • IX Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi Zarządzanie różnorodnością w świetle wyzwań współczesnego rynku pracy, 18-20.09.2017, Łódź.
 • II Warsztaty Transgraniczne , 15.03.2017, Schwedt.
 • II Konferencja naukowa Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku, 17.03.2017, Szczecin.
 • II Konferencja naukowa W kierunku zarządzania procesowego organizacją - trendy i wyzwania, 12.05.2017, Szczecin.
 • II Konferencja biznesu i nauki Czas na rozwój - Wyzwania dla przedsiębiorców i naukowców, 18-20.05.2017, Świnoujście.
 • I Konferencja naukowa Społeczna odpowiedzialność biznesu - współczesne wyzwania i dylematy, 09.06.2017, Szczecin.
 • XIII Konferencja Naukowa Sukces w zarządzaniu kadrami, 18-19.09.2016, Wrocław.
 • VI Bałtyckie Forum Zdrowia , 17-18.11.2016, Greifswald.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Społeczna odpowiedzialność biznesu narzędziem innowacyjności i integracji polskich i niemieckich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Analiza. Rekomendacje, 26.04.2016, Szczecin.
 • I Konferencja naukowa Zarządzanie procesami kadrowymi w organizacji, 09.12.2016, Szczecin.
 • I Konferencja naukowa W kierunku zarządzania procesowego organizacją - trendy i wyzwania, 20.05.2016, Szczecin.
 • I Konferencja naukowa Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa zarządzania i ekonomii, 21-22.04.2016, Międzyzdroje.
 • VIII Ogólnopolski Zjazd Katedr ZZL Zarządzanie ludźmi w sektorze publicznym i non profit, 21-22.09.2015, Poznań.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rola środowisk naukowych, samorządowych i służb statystyki publicznej we wzmocnieniu pozytywnego wizerunku statystyki, 23-24.03.2015, Szczecin.
 • Konferencja naukowa Koncepcja Diversity dla wzrostu adaptacyjności przedsiębiorstw , 12.02.2015, Szczecin.
 • Konferencja naukowa Kapitał ludzki - stan i perspektywy rozwoju, 20.10.2015, Warszawa.
 • I Konferencja biznesu i nauki Czas na rozwój - Wyzwania dla przedsiębiorców i naukowców, 21-23.05.2015, Świnoujście.
 • Warsztaty badawcze Stan i oferta szkolnictwa zawodowego oraz ustawicznego w kontekście potrzeb regionalnych pracodawców, 12.12.2014, Szczecin.
 • Seminarium dla członków Rad Nadzorczych spółek mediów publicznych organizowane przez KRRiT oraz Ministerstwo Skarbu Państwa , 19.11.2014, Warszawa.
 • Konferencja Forum Gryf Dylemat lidera - przemoc czy partnerstwo, 08.04.2014, Szczecin.
 • VII Ogólnopolski Zjazd Katedr ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, 10-11.06.2013, Toruń.
 • Konferencja Forum Gryf z udziałem prof. Koźmińskiego, 10.12.2013, Szczecin.
 • Konferencja Forum Gryf Trwała wartość dodana firmy - ujęcie strategiczne, 16.05.2013, Szczecin.
 • Konferencja Forum Gryf Diagnoza dopasowania organizacyjnego, 28.02.2013, Szczecin.
 • Konferencja Forum Gryf Trzy twarze liderów biznesu - artysta, kapłan i menedżer, 28.11.2012, Szczecin.
 • IX Zjazd Katedr Ekonomii Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat, 04-06.06.2012, Międzyzdroje.
 • XIX Konferencja Naukowa Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, 12-13.09.2011, Mysłakowice.
 • VIII Zjazd Katedr Ekonomii Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat, 05-08.06.2011, Międzyzdroje.
 • IX Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne Wzrost zrównoważony a procesy restrukturyzacji, 10-12.10.2011, Kulice.
 • IX Konferencja Naukowa Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji - aspekty pozytywne i negatywne, 19-21.09.2011, Ustroń.
 • VIII Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne Economy and Market Concentration, 27-29.09.2010, Kulice.
 • VII Zjazd Katedr Ekonomii Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat, 06-09.06.2010, Międzyzdroje.
 • XV Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów Przyszłość gospodarki po światowym kryzysie, 21-22.09.2009, Warszawa.
 • VII Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne Economy and Market Concentration, 23-25.09.2009, Kulice.
 • VI Zjazd Katedr Ekonomii Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat, 08-10.06.2009, Międzyzdroje.
 • V Konferencja Naukowa Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki: siły motoryczne i bariery, 19-20.01.2009, Kraków.
 • Międzynarodowa Konferencja Summarizing up the Outcomes of LAMA Project, 09.02.2009, Szczecin.
 • E-konferencja Improvement of Scientific and Educational Centre, 26.03.2009, Szczecin-Wilno.
 • XIV Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów Koniunktura gospodarcza - jak daleko od recesji, 25-26.09.2008, Ustroń.
 • VI Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne Competition of Entities with Reference to Competition of the Economy, 15-17.10.2008, Kulice.
 • V Zjazd Katedr Ekonomii Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat, 02-04.06.2008, Międzyzdroje.
 • Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne Wzajemne stosunki polsko-ukraińskie w dziedzinie współpracy naukowej, 26-29.07.2008, Tarnopol (Ukraina).
 • Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne Współpraca ukraińsko-polska w kontekście globalizacji, 25-28.02.2008, Tarnopol (Ukraina).
 • Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne Target Market of an Enterprise in Relation to the Labour Market, 03-05.11.2008, Sankt Gallen (Szwajcaria).
 • Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne Competitive Capacity of Enterprises on the Labour Market, 02-04.06.2008, Międzyzdroje.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Concentrated Markets in European Union, 15-17.12.2008, Praga (Republika Czeska).
 • IV Konferencja Naukowa Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki: siły motoryczne i bariery, 17-18.01.2008, Kraków.
 • XIII Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów Labour Market and Competitiveness, 12-14.04.2007, Szczecin.
 • V Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne Social and Economic Condition of Regional Development, 12-14.09.2007, Kulice.
 • Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne The Policy of the EU Member States in Relation to Labour Market Competitiveness, 05-08.02.2007, Budapeszt-Sopron (Węgry).
 • Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne Education System in Relation to Quality and Competencies of Work Resources. Factors Fostering Equal Opportunities, 05-07.11.2007, Kowno (Litwa).
 • Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne Demand for Work and its Competitiveness, 04-06.06.2007, Międzyzdroje.
 • IV Zjazd Katedr Ekonomii Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat, 04-06.06.2007, Międzyzdroje.
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Management 2007 - Innowacje i przedsiębiorczość - aktualne problemy oraz wyzwania przyszłości, 20-22.06.2007, Siedlce.
 • III Konferencja Naukowa Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki: siły motoryczne i bariery, 11.01.2007, Kraków.
 • XII Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów Rozwój gospodarczy i polityka spójności w UE, 10-12.04.2006, Poznań.
 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Market and Human Aspects in International Economy, 07-08.04.2006, Ryga (Łotwa).
 • Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne Poland - Ukraine - Germany. The Labour Markets - Problems and Challenges, 16-17.02.2006, Kulice.
 • Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne Nature and Role of the Labour Market Institutions, 05-07.06.2006, Międzyzdroje.
 • Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne Flexibility of Labour Market, 21-22.11.2006, Lyon (Francja).
 • Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne Determinants of Attitudes and Behavior of the Decision-Making Entitles, 07-08.04.2006, Ryga (Łotwa).
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przemiany rynkowe w procesie integracji europejskiej, 18-20.05.2006, Rzeszów.
 • Konferencja Naukowa Przygotowanie do 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej - wyzwania dla regionu na lata 2007-2013, 25.05.2006, Szczecin.
 • IV Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne Economics Entitles' Market Behavior - theory and practice, 11-13.09.2006, Kulice.
 • III Zjazd Katedr Ekonomii Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat, 05-07.06.2006, Międzyzdroje.
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Management 2006 - Problemy globalizacji a regionalna przedsiębiorczość, 25-26.05.2006, Siedlce.
 • Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Konkurencyjność w Unii Europejskiej, 24-25.02.2005, Kulice.
 • Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne Supporting Entrepreneurship in State Government Activities, 14-15.11.2005, Gelsenkirchen (Niemcy).
 • III Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne Konkurencyjność i konkurencja w gospodarce rynkowej, 12-14.09.2005, Kulice.
 • II Zjazd Katedr Ekonomii Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat, 08-10.06.2005, Międzyzdroje.
 • Konferencja Naukowa Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, 29-30.01.2004, Szczecin.
 • Konferencja Naukowa Partnerstwo w regionie. Samorządy, organizacje, mieszkańcy, 23-25.05.2004, Międzyzdroje.
 • IX Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów Przedsiębiorstwo i jego otoczenie: przemiany i perspektywy, 17-19.05.2004, Serock k. Warszawy.
 • IV Międzynarodowa Konferencja Society and Consumption: Economic-Managerial and Social-Cultural Factors, 16-17.04.2004, Kowno.
 • II Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne , 27-29.09.2004, Kulice.
 • I Zjazd Katedr Ekonomii Ekonomia u progu XXI wieku, 07-09.06.2004, Międzyzdroje.
 • VIII Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia - Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki, 22-24.09.2003, Poznań-Dymaczewo.
 • VII Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu młodych, 15-17.01.2003, Warszawa.
 • I Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne , 12-13.05.2003, Kulice k. Nowogardu.
 • VI Konferencja Młodych Ekonomistów Konkurencja - mity i fakty, 25-27.09.2002, Świnoujście.
 • III Konferencja Młodych Pracowników Nauki i Studentów Konkurencja: mity i fakty, 25-26.10.2001, Szczecin.
 • Konferencja Naukowa Młodych Pracowników Nauki oraz Studentów Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, 06-07.12.2000, Warszawa.
 • I Konferencja Młodych Ekonomistów Firma, rynek, konsument - szanse i zagrożenia, 25-26.11.1998, Szczecin.
 • Konferencja Młodych Pracowników Nauki Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, 20.11.1998, Szczecin.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl