kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Konferencje - członek Rady Programowej

uczestnik | członek Komitetu Organizacyjnego | członek Rady Programowej |
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Wyzwania ekonomiczne, prawne i społeczne., 09.03.2023, Bydgoszcz.
 • XVI Konferencja Naukowa Sukces w zarządzaniu kadrami, 19-20.09.2022, Wrocław.
 • VIII Konferencja Naukowa Paradygmaty w naukach o zarządzaniu, 21-23.11.2022, Łomża.
 • IV Konferencja Naukowa Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa zarządzania i ekonomii, 18-20.05.2022, Międzydroje.
 • IV Konferencja Naukowa Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii, 19-20.06.2020, Szczecin.
 • III Konferencja Naukowa Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa zarządzania i ekonomii, 22-24.04.2020, Międzyzdroje.
 • IV Konferencja Naukowa Zarządzanie jakością w organizacji - trendy i wyzwania, 29.03.2019, Szczecin.
 • IV Konferencja Naukowa Gospodaka i przedsiębiorstwo w warunkach zmiany, 22.11.2019, Szczecin.
 • III Konferencja Naukowa Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii, 14.06.2019, Szczecin.
 • Konferencja Naukowa Total Logistics Management & IT Solutions in Logistics, 26-29.09.2018, Zielona Góra.
 • III Konferencja Naukowa Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku. Rozwój przedsiębiorstw a kapitał ludzki i intelektualny, 16.03.2018, Szczecin.
 • III Konferencja Naukowa W kierunku zarządzania procesowego organizacją - trendy i wyzwania, 11.05.2018, Szczecin.
 • II Konferencja Naukowa Społeczna odpowiedzialność biznesu - współczesne wyzwania i dylematy, 15-16.06.2018, Szczecin.
 • II Konferencja Naukowa Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa zarządzania i ekonomii, 16-18.05.2018, Międzyzdroje.
 • Konferencja Naukowa ZUS - Przedsiębiorcy. Kształtowanie relacji i dobre praktyki, 14.09.2017, Szczecin.
 • II Konferencja naukowa Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku, 17.03.2017, Szczecin.
 • II Konferencja naukowa W kierunku zarządzania procesowego organizacją - trendy i wyzwania, 12.05.2017, Szczecin.
 • I Konferencja naukowa Społeczna odpowiedzialność biznesu - współczesne wyzwania i dylematy, 09.06.2017, Szczecin.
 • I Konferencja naukowa Zarządzanie procesami kadrowymi w organizacji, 09.12.2016, Szczecin.
 • I Konferencja naukowa W kierunku zarządzania procesowego organizacją - trendy i wyzwania, 20.05.2016, Szczecin.
 • I Konferencja naukowa Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa zarządzania i ekonomii, 21-22.04.2016, Międzyzdroje.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl