kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Konferencje - członek Komitetu Organizacyjnego

uczestnik | członek Komitetu Organizacyjnego | członek Rady Programowej |
 • IV Konferencja Naukowa Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa zarządzania i ekonomii, 18-20.05.2022, Międzydroje.
 • IV Konferencja Naukowa Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii, 19-20.06.2020, Szczecin.
 • III Konferencja Naukowa Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa zarządzania i ekonomii, 22-24.04.2020, Międzyzdroje.
 • IV Konferencja Naukowa Zarządzanie jakością w organizacji - trendy i wyzwania, 29.03.2019, Szczecin.
 • IV Konferencja Naukowa Gospodaka i przedsiębiorstwo w warunkach zmiany, 22.11.2019, Szczecin.
 • III Konferencja Naukowa Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii, 14.06.2019, Szczecin.
 • Konferencja Naukowa Aktywizacja zawodowa i badawcza członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 19.10.2018, Szczecin.
 • III Konferencja Naukowa Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku. Rozwój przedsiębiorstw a kapitał ludzki i intelektualny, 16.03.2018, Szczecin.
 • III Konferencja Naukowa W kierunku zarządzania procesowego organizacją - trendy i wyzwania, 11.05.2018, Szczecin.
 • II Konferencja Naukowa Społeczna odpowiedzialność biznesu - współczesne wyzwania i dylematy, 15-16.06.2018, Szczecin.
 • II Konferencja Naukowa Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa zarządzania i ekonomii, 16-18.05.2018, Międzyzdroje.
 • Konferencja Naukowa ZUS - Przedsiębiorcy. Kształtowanie relacji i dobre praktyki, 14.09.2017, Szczecin.
 • II Konferencja naukowa Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku, 17.03.2017, Szczecin.
 • II Konferencja naukowa W kierunku zarządzania procesowego organizacją - trendy i wyzwania, 12.05.2017, Szczecin.
 • I Konferencja naukowa Społeczna odpowiedzialność biznesu - współczesne wyzwania i dylematy, 09.06.2017, Szczecin.
 • I Konferencja naukowa Zarządzanie procesami kadrowymi w organizacji, 09.12.2016, Szczecin.
 • I Konferencja naukowa W kierunku zarządzania procesowego organizacją - trendy i wyzwania, 20.05.2016, Szczecin.
 • I Konferencja naukowa Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa zarządzania i ekonomii, 21-22.04.2016, Międzyzdroje.
 • I Konferencja biznesu i nauki Czas na rozwój - Wyzwania dla przedsiębiorców i naukowców, 21-23.05.2015, Świnoujście.
 • IX Zjazd Katedr Ekonomii Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat, 04-06.06.2012, Międzyzdroje.
 • XVI Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów Gospodarka a idee zrównoważonego rozwoju. Dokąd zmierza światowy system ekonomiczny?, 24-25.05.2010, Toruń.
 • VIII Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne Economy and Market Concentration, 27-29.09.2010, Kulice.
 • VII Zjazd Katedr Ekonomii Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat, 06-09.06.2010, Międzyzdroje.
 • XV Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów Przyszłość gospodarki po światowym kryzysie, 21-22.09.2009, Warszawa.
 • VII Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne Economy and Market Concentration, 23-25.09.2009, Kulice.
 • VI Zjazd Katedr Ekonomii Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat, 08-10.06.2009, Międzyzdroje.
 • V Konferencja Naukowa Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki: siły motoryczne i bariery, 19-20.01.2009, Kraków.
 • XIV Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów Koniunktura gospodarcza - jak daleko od recesji, 25-26.09.2008, Ustroń.
 • VI Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne Competition of Entities with Reference to Competition of the Economy, 15-17.10.2008, Kulice.
 • V Zjazd Katedr Ekonomii Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat, 02-04.06.2008, Międzyzdroje.
 • Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne Target Market of an Enterprise in Relation to the Labour Market, 03-05.11.2008, Sankt Gallen (Szwajcaria).
 • Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne Competitive Capacity of Enterprises on the Labour Market, 02-04.06.2008, Międzyzdroje.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Concentrated Markets in European Union, 15-17.12.2008, Praga (Republika Czeska).
 • IV Konferencja Naukowa Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki: siły motoryczne i bariery, 17-18.01.2008, Kraków.
 • XIII Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów Labour Market and Competitiveness, 12-14.04.2007, Szczecin.
 • V Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne Social and Economic Condition of Regional Development, 12-14.09.2007, Kulice.
 • Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne The Policy of the EU Member States in Relation to Labour Market Competitiveness, 05-08.02.2007, Budapeszt-Sopron (Węgry).
 • Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne Education System in Relation to Quality and Competencies of Work Resources. Factors Fostering Equal Opportunities, 05-07.11.2007, Kowno (Litwa).
 • Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne Demand for Work and its Competitiveness, 04-06.06.2007, Międzyzdroje.
 • IV Zjazd Katedr Ekonomii Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat, 04-06.06.2007, Międzyzdroje.
 • III Konferencja Naukowa Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki: siły motoryczne i bariery, 11.01.2007, Kraków.
 • XII Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów Rozwój gospodarczy i polityka spójności w UE, 10-12.04.2006, Poznań.
 • Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne Poland - Ukraine - Germany. The Labour Markets - Problems and Challenges, 16-17.02.2006, Kulice.
 • Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne Nature and Role of the Labour Market Institutions, 05-07.06.2006, Międzyzdroje.
 • Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne Flexibility of Labour Market, 21-22.11.2006, Lyon (Francja).
 • Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne Determinants of Attitudes and Behavior of the Decision-Making Entitles, 07-08.04.2006, Ryga (Łotwa).
 • IV Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne Economics Entitles' Market Behavior - theory and practice, 11-13.09.2006, Kulice.
 • III Zjazd Katedr Ekonomii Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat, 05-07.06.2006, Międzyzdroje.
 • Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne Supporting Entrepreneurship in State Government Activities, 14-15.11.2005, Gelsenkirchen (Niemcy).
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Together in Europe: Marketing Strategies of the Regional Development, 12-15.05.2005, Tarnopol (Ukraina).
 • III Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne Konkurencyjność i konkurencja w gospodarce rynkowej, 12-14.09.2005, Kulice.
 • II Zjazd Katedr Ekonomii Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat, 08-10.06.2005, Międzyzdroje.
 • Konferencja Naukowa Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, 29-30.01.2004, Szczecin.
 • IX Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów Przedsiębiorstwo i jego otoczenie: przemiany i perspektywy, 17-19.05.2004, Serock k. Warszawy.
 • II Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne , 27-29.09.2004, Kulice.
 • I Zjazd Katedr Ekonomii Ekonomia u progu XXI wieku, 07-09.06.2004, Międzyzdroje.
 • VIII Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia - Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki, 22-24.09.2003, Poznań-Dymaczewo.
 • VII Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu młodych, 15-17.01.2003, Warszawa.
 • I Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne , 12-13.05.2003, Kulice k. Nowogardu.
 • VI Konferencja Młodych Ekonomistów Konkurencja - mity i fakty, 25-27.09.2002, Świnoujście.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl