kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Projekty badawcze

 • (2018) Aktywizacja zawodowa i badawcza członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku
 • (2016) Makro i mikro uwarunkowania zarządzania i gospodarowania kapitałem ludzkim i społecznym - kierownik badań statutowych
 • (2012-) Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach
 • (2010-2013) Wybrane determinanty przedsiębiorczości w gospodarkach unijnych
 • (2010) Uwarunkowania przedsiębiorczości w gospodarkach Unii Europejskiej
 • (2009-2010) Wdrażanie zarządzania procesowego w przedsiębiorstwach z województw: zachodniopomorskiego i lubuskiego
 • (2009-2010) Gospodarowanie kapitałem ludzkim organizacji
 • (2009) Socio-economic implications of entrepreneurship
 • (2008-2010) INGO - Indeks gospodarowania kapitałem ludzkim
 • (2006-2009) Pomiar kapitału intelektualnego organizacji metodą VAIC
 • (2006) Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce - badania statutowe Katedry Mikroekonomii prowadzone w ramach tematu badawczego nr 503-222002-343 - kierownik projektu: prof.zw dr hab. Danuta Kopycińska
 • (2005-2009) LAMA - Development of the competitiveness of the labour market and its entities
 • (2005-2009) Inwestycje przedsiębiorstw w rozwój kapitału ludzkiego (badania własne)
 • (2004-2008) System szkolenia i doskonalenia zawodowego przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie
 • (2004-2006) Szacunek kapitału intelektualnego przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie
 • (2004) Model pomiaru efektywności inwestycji w rozwój kapitału ludzkiego i intelektualnego pracowników - teoria i praktyka - badania statutowe Katedry Mikroekonomii prowadzone w ramach tematu badawczego nr 503-222002-343 - kierownik projektu: prof.zw dr hab. Danuta Kopycińska
 • (2003-2013) SES - Postawy przedsiębiorcze studentów
 • (2003-2006) Model pomiaru funkcji personalnej
 • (2002) Analiza struktury wydatków młodych gospodarstw domowych w świetle mikroczynników - badania statutowe Katedry Mikroekonomii prowadzone w ramach tematu badawczego nr 503-222002-343 - kierownik projektu: prof.zw dr hab. Danuta Kopycińska
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl