kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Inne osiągnięcia dydaktyczne

Prowadzone przedmioty | Inne osiągnięcia dydaktyczne |
 • (2018) prowadzenie zajęć dotyczących rynku pracy na kursie "Nowe kompetencje w nowym kraju"
 • (2018) projektu zajęcia dydaktyczne (tematyka: Jak opracowuje się ankiety i prowadzi badania terenowe oraz Przedsiębiorczość kobiet) oraz warsztaty dla zespołów badawczych utworzonych w ramach projektu.
 • (2016) opracowanie koncepcji studiów podyplomowych "Zarządzanie w sporcie" - kierownik studiów
 • (2014) udział w zespole opracowującym koncepcję studiów podyplomowych "Zarządzanie kapitałem ludzkim" na Zamiejscowym Wydziale Społeczno-Ekonomicznym w Gorzowie Wielkopolskim
 • (2013) prowadzenie zajęć na "Akademii Młodych"
 • (2011) przygotowanie kursu e-learningowego "Gospodarowanie kapitałem ludzkim" (wykład opublikowany na platformie e-learningowej Uniwersytetu Szczecińskiego)
 • (2010) przeprowadzenie w ramach dwóch projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL) "As kompetencji" oraz "Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat" zajęć dydaktycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakr
 • (2009) przygotowanie kursu e-learningowego "Zarządzanie zasobami ludzkimi" (kurs opublikowany w portalu Pitwin)
 • (2007) przeprowadzenie zajęć dydaktycznych pt. "Myśl ekonomicznie!" podczas Dni Otwartych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
 • (2005-2011) prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych "Zarządzanie personelem" organizowanych przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego finansowanych m.in. ze środków europejskich z projektów "Edukacja dla Przedsiębiorczości" (w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w latach 2006-2007) oraz "Wiedza i umiejętności to największy kapitał" (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2011 roku).
 • (2002-2004) koordynator platformy edukacyjnej "Klub Młodego Inwestora". W ramach tego cyklu odbyły się m.in. spotkania pt. "Rynek kapitałowy - pytania i odpowiedzi"
 • (2002) członek Komitetu Organizacyjnego projektu "Międzyszkolne Koło Młodych Inwestorów" - cyklu spotkań adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych przedstawiających zagadnienia funkcjonowania rynków kapitałowych
 • (1998-2008) prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczestników konkursu "Młody Inwestor"
 • (1998-2002) przygotowanie i realizacja modułów tematycznych w ramach kursów dla kandydatów członków Rad Nadzorczych organizowanych przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego i Pomorską Agencję Doradztwa Finansowego (moduły: Ustawa o obrocie papierami warto
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl