kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Granty złożone

Granty realizowane | Granty złożone |
 • (2017) "Studia doktoranckie i doktorat jako sygnał o kompetencjach pracowników", grant NCN (ID wniosku: 376086, OPUS 25, funkcja: wykonawca)
 • (2011) Social efficiency of concentrated markets as a improvement factor of economy's competitiveness and development, grant w ramach 7 Programu Ramowego - Program IDEAS (FP7-ERC-2011-AdG)
 • (2011) "Wybrane uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce i pozostałych gospodarkach unijnych", grant Narodowego Centrum Nauki (ID wniosku: 169191)
 • (2011) "Studenci wobec CSR w wybranych krajach europejskich", grant Narodowego Centrum Nauki (ID wniosku: 166082)
 • (2011) "Społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw w Polsce", grant Narodowego Centrum Nauki (ID wniosku: 166077)
 • (2011) "Realizacja koncepcji CSR przez polskie przedsiębiorstwa", grant Narodowego Centrum Nauki (ID wniosku: 166075)
 • (2010) "Uwarunkowania przedsiębiorczości w gospodarkach Unii Europejskiej", grant habilitacyjny w 40 konkursie MNiSW (numer wniosku: 95362)
 • (2009) "Socio-economic implications of enptreneurship", grant w ramach 7 Programu Ramowego UE: FP7-SSH-2009-A
 • (2009) "Socio-economic implications of enptreneurship", grant w ramach 7 Programu Ramowego UE: FP7-SME-2009-1
 • (2009) "Linking bridge - Caucasus and EU, fostering safe and sustainable development", grant w ramach 7 Programu Ramowego UE: FP7-INCO-2009-1
 • (2009) "International migrations and integration processes of societies", grant w ramach III konkursu MNiSW "Granty na granty"
 • (2009) "International migrations and integration processes of societies", grant w ramach 7 Programu Ramowego UE: FP7-SSH-2009-C
 • (2008) Social Efficiency of Concentrated Markets, grant w ramach 7 Programu Ramowego UE: IDEAS ERG 7 FP
 • (2008) Economy and social development among new member states, Lisbon perspective - challenge for the future, Nazwa programu: Series of events (6 FP, MCA)
 • (2008) "International migrations and integration processes of societies", rodzaj: grant w ramach 7 Programu Ramowego UE: FP7-INCO-2007-2)
 • (2004) "Ja też jestem Europejczykiem", rodzaj: grant indywidualny NBP
 • (2003) "VIII Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów pt. Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia", grant złożony do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (fundusze CPF)
 • (2003) "Ocena przedsiębiorczości studentów w kontekście postaw, programów nauczania i możliwości pomocowych", grant złożony do Komitetu Badań Naukowych
 • (2003) "Młody Inwestor", grant złożony do Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (Fundusz Współpracy Phare 2001, Program "Rozwój społeczeństwa obywatelskiego" - małe dotacje)
 • (2003) "Młody Inwestor", grant złożony do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu na Inicjatywy Wspierające Rozwój Przedsiębiorczości
 • (2003) "Młody Inwestor", grant złożony do PAUCI (Inicjatywa Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej)
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl