kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Działalność ekspercka

Członkowstwo w organizacjach naukowych | Działalność ekspercka | Udział w pracach zespołów i komisji instytutowych/wydziałowych | Pełnione funkcje | Udział w szkoleniach | Udział w pracach dot. działalności wydawniczej | Inne osiągnięcia |
  • (2015) uczestnik panelu ekspertów Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji "Znaczenie czynników wpływających na jakość kontentu w mediach publicznych"
  • (2014) uczestnik panelu ekspertów Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wspomagającym parametryzację podziału środków abonamentowych
  • (2011-2016) członek Rady Nadzorczej Polskiego Radia Szczecin S.A.
  • (2011) uczestnik panelu ekspertów w badaniach organizowanych przez Lulea University of Technology w Szwecji nt. aktualnych trendów badawczych w tej dziedzinie naukowej
  • (2008-) członek Rady Doradców Centrum Badań Socjologicznych (Ukraina)
  • (2007-) członek Rady Ekspertów Instytutu Wiedzy i Innowacji
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl