kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Udział w pracach zespołów i komisji instytutowych/wydziałowych

Członkowstwo w organizacjach naukowych | Działalność ekspercka | Udział w pracach zespołów i komisji instytutowych/wydziałowych | Pełnione funkcje | Udział w szkoleniach | Udział w pracach dot. działalności wydawniczej | Inne osiągnięcia |
 • (2022) uczestnictwo w pracach międzywydziałowego zespołu przygotowującego program studiów na kierunku "Komunikacja i psychologia w biznesie"
 • (2022) członek Komisji zatrudnieniowej na stanowisko asystenta w Katedrze Marketingu
 • (2022) członek Komisji zatrudnieniowej na stanowisko asystenta w KZKL
 • (2022) członek Komisji weryfikującej efekty uczenia się dla dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości (wnioskodawca mgr Jakub Dowejko)
 • (2021) członek Komisji zatrudnieniowej na stanowisko asystenta w KZKL
 • (2021) członek Komisji zatrudnieniowej na stanowisko adiunkta w KZKL
 • (2020-) członek Komisji ds. nagród i odznaczeń w Instytucie Zarządzania US
 • (2020) członek Komisji zatrudnieniowej na stanowisko adiunkta w KZKL
 • (2020) członek Komisji ds. oceny wniosków w projekcie Regionalnej Inicjatywy Doskonałości (RID) przy Instytucie Zarządzania
 • (2019-) członek Komisji ds. rozwoju naukowego Instytutu Zarządzania US
 • (2017) członek zespołu przygotowującego wniosek Wydziału w związku z parametryzacją za lata 2013-2016
 • (2016-) członek Wydziałowego Zespołu realizującego "Ekonomiczną Akademię Seniora"
 • (2015) członek zespołu opracowującego "Raport samooceny" w związku z akredytacją PKA dla kierunku Zarządzanie
 • (2014-2015) członek Wydziałowego Zespołu przygotowującego założenia programowe "Ekonomicznej Akademii Seniora"
 • (2014) członek Kierunkowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia na WNEiZ US dla kierunku Przedsiębiorczość (odpowiedzialny za jakość sylabusów)
 • (2011-) członek Kierunkowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia na WNEiZ US dla kierunku Zarządzanie (odpowiedzialny za jakość sylabusów a następnie ECTS)
 • (2009) członek zespołu opracowującego "Raport samooceny" w związku z akredytacją PKA dla kierunku Zarządzanie
 • (2006) członek Rady Redakcyjnej publikacji wydanej z okazji 60-lecia szkolnictwa na Pomorzu Zachodnim "Od Akademii Handlowej do Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1946-2006"
 • (2004) członek zespołu opracowującego "Raport samooceny" w związku z akredytacją PKA dla kierunku Zarządzanie i Marketing
 • (2003-2006) członek Zespołu ds. promocji na WNEiZ US
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl