kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Udział w pracach dot. działalności wydawniczej

Członkowstwo w organizacjach naukowych | Działalność ekspercka | Udział w pracach zespołów i komisji instytutowych/wydziałowych | Pełnione funkcje | Udział w szkoleniach | Udział w pracach dot. działalności wydawniczej | Inne osiągnięcia |
 • (2020-) field editor - "Folia Oeconomia Stetinensia"
 • (2019) redaktor pojedynczego numeru czasopisma "Przedsiębiorczość i zarządzanie" (nr 11/2019)
 • (2018) redaktor techniczy numeru czasopisma "Marketing i Rynek" 12/2018
 • (2018) redaktor statystyczny numeru 1/2018 czasopisma "Marketing i Zarządzanie"
 • (2018) redaktor pojedynczego numeru czasopisma Studia i Prace WNEiZ US (nr 51/2/2018)
 • (2017) redaktor pojedynczego numeru czasopisma "Studia Informatica Pomerania" (nr 1/2017)
 • (2016) redaktor techniczny numeru czasopisma "Marketing i Rynek"
 • (2015) redaktor techniczny dwóch tomów czasopisma naukowego "Studia i Prace WNEiZ US"
 • (2006-2008) Sekretarz Redakcji Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego - Prace Katedry Mikroekonomii
 • (2005-2009) koordynator techniczny elektronicznej bazy indeksującej publikacje Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego ECONLIT
 • (2002-2010) webmaster witryn internetowych Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego
 • (2000-2009 ) koordynator techniczny działalności wydawniczej Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego (w tym czasie powstało 67 monografii)
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl