kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Udział w szkoleniach

Członkowstwo w organizacjach naukowych | Działalność ekspercka | Udział w pracach zespołów i komisji instytutowych/wydziałowych | Pełnione funkcje | Udział w szkoleniach | Udział w pracach dot. działalności wydawniczej | Inne osiągnięcia |
 • (2023) webinar: Analiza i interpretacja danych w badaniach jakościowych, prowadzenie: B.Glinka, 19.01.2023 r., organizator: Uniwersytet Szczeciński.
 • (2023) seminarium: Strategia publikowania artykułów naukowych, prowadzenie: E.Ziemba, 20.04.2023 r., organizator: Uniwersytet Szczeciński.
 • (2023) seminarium wprowadzające do programów współpracy transnarodowej i międzyregionalnej, 01.02.2023, organizator: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • (2022) webinar: Zastosowanie metaanalizy w naukach o zarządzaniu i jakości, prowadzenie: D.Turek, 24.03.2022, organizator: Uniwersytet Szczeciński.
 • (2022) webinar: Sztuka mówienia, prowadzenie: J.Bralczyk, 07.10.2022, w ramach programu Akademickie Piątki Przystani Nauki.
 • (2022) webinar: Publikowanie artykułu naukowego w prestiżowym czasopiśmie: wybór czasopisma i komunikacja, prowadzenie: T.Liśkiewicz, G.Liśkiewicz, 06.04.2022, organizator: Fundacja Science Watch Polska (on-line).
 • (2022) szkolenie w zakresie wykorzystywania narzędzi CADAS, prowadzenie: H.Dziewulski, 27.01-17.02.2022, organizator: Uniwersytet Szczeciński, CADAS.
 • (2022) szkolenie Zdalna sesja - tworzenie testów, prowadzenie: S.Walczakiewicz, 02.02.2022, organizator: Uniwersytet Szczeciński (on-line).
 • (2022) seminarium: Szanse i bariery rozwoju szczecińskich środowisk naukowych, 19.01.2022, organizator: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (on-line).
 • (2022) Seminarium "Jak skutecznie publikować w wysokopunktowanych czasopismach", 15.12.2022, organizator: Uniwersytet Szczeciński
 • (2021) webinar Prawda-kłamstwo-manipulacja, prowadzenie: J.Heitzman, 01.12.2021, organizator: fundacja Science Watch Polska (on-line)
 • (2021) warsztaty: World's Top Scientist Lecture "Robotics, Automation & Digital Technologies", speaker: prof. Kamal Youcef-Toumi Massachusetts Institute of Technology), 08.12.2021, organizator: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (TS), Surabaya, Indonesia (on-line)
 • (2021) warsztaty: World's Top Scientist Lecture "Advanced Structural Safety Studies with Extreme Conditions and Accidents", speaker: prof. Jeom-Kee Paik (University College London), 01.12.2021, organizator: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (TS), Surabaya, Indonesia (on-line)
 • (2021) warsztaty Metody badań w naukach o zarządzaniu i jakości, prof. Czakon, Uniwersytet Jagielloński, 25.11.2021, organizator: Uniwersytet Szczeciński (on-line)
 • (2021) warsztaty Industry 4.0 and digital transformation in the Balkan countries, 26.11.2021, organizatorzy: Epoka University, Universita' del Salento, Cardiff Metropolitan University (on-line).
 • (2021) szkolenie Student w kryzysie psychicznym i z zachowaniami agresywnymi, prowadzenie: K.Smolińska, 19.11.2021, organizator: Uniwersytet Szczeciński (on-line)
 • (2021) szkolenie Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji, prowadzenie: M.Klonowska, M.Pawłów, 15.03.2021, Szczecin
 • (2021) szkolenie Prezentacja możliwości bazy Orbis, prowadzenie: L.Hlucha, 05.11.2021, organizator: Uniwersytet Szczeciński (on-line)
 • (2021) szkolenie Praktyczne wskazówki dotyczące możliwości bazy Orbis, prowadzenie: D.Skała, 25.11.2021, organizator: Uniwersytet Szczeciński (on-line)
 • (2021) szkolenie Praca z edytorem tekstu MSWord, prowadzenie: E.Krok, 05.11.2021, organizator: Uniwersytet Szczeciński (on-line)
 • (2021) szkolenie O recenzowaniu w nauce, prowadzenie: T.Kubalica, 03.11.2021, organizator: Fundacja Science Watch Polska (on-line).
 • (2021) szkolenie Nagrywanie materiałów video w MS Powerpoint, prowadzenie: E.Ociepa-Kicińska, 24.11.2021, organizator: Uniwersytet Szczeciński (on-line).
 • (2021) szkolenie EBSCO ze szczególnym uwzględnieniem zasobów Legal Source oraz EconLit with Full Text, 21.05.2021, organizator: Uniwersytet Szczeciński (on-line).
 • (2020) szkolenie: Opisy wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Kryterium III ewaluacji jakości działalności naukowej, prowadzenie W.Majkowski, 06.07.2020, Szczecin.
 • (2019) szkolenie NCN, Uniwersytet Szczeciński - szkolenie dla wnioskodawców, prowadzenie: Tomasz Szumełda, 19.11.2019, Szczecin
 • (2017) szkolenie Utwór naukowy jako przedmiot prawa autorskiego, prowadzenie: D.Bralczyk, M.Rzodkiewicz, 15.12.2017, Szczecin
 • (2016) szkolenie Ocena parametryczna jednostek naukowych, prowadzenie:, 16.11.2016, Szczecin, organizator: Uniwersytet Szczeciński.
 • (2016) szkolenie Efektywne zarządzanie rozwojem naukowym, prowadzenie: E. Kulczycki, 12.10.2016, Szczecin
 • (2016) szkolenie Akademickie formy wsparcia w pracy ze studentami z zaburzeniami psychicznymi, prowadzenie: A.Machaj, I.Stankowska-Mazur, 24-26.10.2016, Organizator: Centrum Edukacyjne "Omnibus"
 • (2015) roczny cykl szkoleniowy "Profesjonalna Rada Nadzorcza" realizowany przez Polski Instytut Dyrektorów wraz z patronami merytorycznymi - Ministerstwem Skarbu Państwa i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl