kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Pełnione funkcje

Członkowstwo w organizacjach naukowych | Działalność ekspercka | Udział w pracach zespołów i komisji instytutowych/wydziałowych | Pełnione funkcje | Udział w szkoleniach | Udział w pracach dot. działalności wydawniczej | Inne osiągnięcia |
  • (2019-2020) p.o. zastępcy Dyrektora Instytutu Zarządzania ds. Nauki
  • (2019-2020) członek Rady Naukowej Instytutu Zarządzania US
  • (2019-) kierownik Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim
  • (2017-) koordynator Instytutu Zarządzania i Marketingu ds. prawa autorskiego
  • (2015-2022) Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Nauk Ekonomicznych na Mickiewicza 66 (od 2 listopada 2015, KRS: 0000580353, NIP: 8522616997, REGON: 362878370)
  • (2014-2019) członek Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US
  • (2014-2019) członek Rady Naukowej Instytutu Zarządzania i Marketingu US
  • (2009) członek-założyciel Europejskiego Centrum Rozwoju i Transferu Wiedzy
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl