kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Prowadzone przedmioty

Prowadzone przedmioty | Inne osiągnięcia dydaktyczne |
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
 • Controlling personalny
 • Dobre praktyki i kompetencje w dydaktyce i nauce (studia doktoranckie)
 • Efektywność inwestycji w kapitał ludzki
 • Ekonomia
 • Ekonomia menedżerska
 • Ekonomika sektora publicznego
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
 • Kapitał ludzki w gospodarce
 • Makroekonomia
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Mikroekonomia
 • Nauka o przedsiębiorstwie
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Rozwój pracowników
 • Rynki kapitałowe
 • Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim
 • System motywacji i zarządzania kompetencjami zawodowymi
 • Teoria wyboru publicznego
 • Zaawansowane zarządzanie zasobami ludzkimi (studia doktoranckie)
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie w sektorze MSP
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Środowisko i wzrost społeczno-gospodarczy
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl