kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Google Scholar
Researchgate
ORCID
OPI

Katedra
Historia Katedry
Moduły na Zarządzaniu
Konferencje aktualne

Kontakt


Wszystkie publikacje

AKTUALNOŚCI:

(2020-03-31) Konsultacje zdalne

Szanowni studenci informuję, iż w czasie konsultacji (poniedziałki 10.30-12.00) pozostaję do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 91 444-20-80.


(2020-03-19) Seminarzyści - prośba o kontakt

Uprzejmie proszę o kontakt e-mailowy moich seminarzystów (studia niestacjonarne, I stopień, kierunek Zarządzanie).


(2020-03-18) Realizowanie zajęć w formach zdalnych

Szanowni studenci w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Szczecińskim i koniecznością ich dalszej realizacji w formach zdalnych zgodnie z Zarządzeniem nr 34/2020 Rektora US informuję, iż obecnie kontaktuję się z moimi grupami w celu ustalenia zasad pracy zdalnej oraz określenia zadań stawianych w związku z kolejnymi zajęciami. Informacje takie są przekazywane na e-maile grupowe a starostów grup proszę w miarę możliwości o weryfikację czy informacja ta rozpowszechniła się w grupie.

Wszelkie informacje o harmonogramie zadań do wykonania odnajdą Państwo na dedykowanych Państwa zajęciom podstronach w mojej witrynie internetowej. Te strony będą stale aktualizowane, stąd konieczność stałego ich monitoringu. Informacja ta dla grup mających zajęcia w tym tygodniu została już przesłana, dla kolejnych grup informacje zostaną przesłane wkrótce.

Pozostaję do Państwa dyspozycji w kwestiach pytań do materiału z danych zajęć czy innych pod moimi e-mailami: marek@kunasz.eu lub marek.kunasz@usz.edu.pl.


(2020-03-02) Konsultacje w semestrze letnim

odbywać się będą w poniedziałki w godz. 10.30-12.00


(2020-03-02) Nowy gabinet

Od nowego semestru w związku z restrukturyzacją jestem w gabinecie 606 (Kampus Cukrowa).


OSTATNIO DODANE PRACE:

Monografia: Aktywizacja zawodowa i badawcza członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku

W.Jarecki, M.Kunasz, W.Skoczylas

Volumina, Szczecin 2018.

Cytowań: 0 Wejść: 71 Pobrań: 0

Artykuł: Zmiany na unijnym rynku pracy w okresie kryzysu i pokryzysowym - analiza porównawcza

M.Kunasz

w: Marketing i Rynek 2018, Nr 12, s. 224-236.

Cytowań: 0 Wejść: 66 Pobrań: 0

Artykuł: Czynniki sprzyjające aktywności i bierności zawodowej w Polsce

M.Kunasz

w: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 2018, Nr 51/2, s. 179-194.

Cytowań: 0 Wejść: 56 Pobrań: 0

Rozdział w monografii: Pojazdy autonomiczne szansą na redukcję kosztów procesów zarządzania flotą samochodową

M.Kunasz, P.Czarny

w: Orientacja procesowa w zastosowaniach, M.Kunasz (red.), Volumina, Szczecin 2018, s. 117-131.

Cytowań: 0 Wejść: 60 Pobrań: 0

Redakcja naukowa: Orientacja procesowa w zastosowaniach

M.Kunasz (red.)

Volumina, Szczecin 2018.

Cytowań: 0 Wejść: 63 Pobrań: 0


PRACE NAJCZĘŚCIEJ PRZEGLĄDANE:


Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-20-80, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl