kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Formatowanie przypisów
Pytania na egzamin
Raport JSA

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt


Home

AKTUALNOŚCI:

(2023-02-17) Nowe oceny w bazie - SZKL egzamin (stacjonarne i niestacjonarne)

Zapraszam do eksploracji!

Studentów, którzy nie zaliczyli zapraszam na termin poprawkowy!

są też już nowe wyniki osób, które poprawiały przedmiot OWI


(2023-02-04) Nowe oceny w bazie - OWI niestacjonarne zarządzanie

Zapraszam do eksploracji!

Studentów, którzy nie zaliczyli kolokwium proszę o kontakt e-mailowy celem ustalenia terminu poprawkowego.


(2023-02-01) Oceny skorygowane o raporty - SZKL grupy ćwiczeniowe

Zgodnie z wcześniej ustalonym schematem w bazie ocen skorygowano w zestawieniach dla poszczególnych grup ćwiczeniowych z przedmiotu SZKL oceny uwzględniając również wyniki ocen przesłanych przez poszczególne grupy raportów. Są to zatem ostateczne oceny z ćwiczeń.


(2023-02-01) Nowe oceny w bazie - SZKL wykład - niestacjonarne

Zapraszam do eksploracji!

Studentów, którzy nie zaliczyli kolokwium proszę o kontakt e-mailowy celem ustalenia terminu poprawkowego.


(2023-01-31) Nowe oceny w bazie - SZKL wykład - stacjonarne

Zapraszam do eksploracji!


OSTATNIO DODANE PRACE:

Artykuł: Motives for employee silence in an organization - a correlation analysis of a polish sample

M.Kunasz

w: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie 2022, Nr 164, s. 189-200.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 0 Wejść: 30 Pobrań: 11

Redakcja naukowa: Wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjiVolumina, Szczecin 2022.

Cytowań: 0 Wejść: 6 Pobrań: 0

Artykuł: Doświadczenia zawodowe studentów rozpoczynających studia stacjonarne w świetle wyników badań

M.Kunasz

w: Zeszyty Naukowe GWSH 2022, Nr 19, s. 16-23.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 0 Wejść: 4 Pobrań: 1

Artykuł: The impact of personality traits of individuals on organizational silence in its four forms

M.Kunasz

w: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie 2022, Nr 159, s. 193-202.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 0 Wejść: 5 Pobrań: 2

Monografia: Współczesność ZZL w naukowym ośrodku szczecińskimWolters Kluwer, Warszawa 2021.

Cytowań: 0 Wejść: 5 Pobrań: 0


PRACE NAJCZĘŚCIEJ PRZEGLĄDANE:

Monografia: Zarządzanie procesami

M.Kunasz

Economicus, Szczecin 2010.

KUP PUBLIKACJĘ

Cytowań: 46 Wejść: 2781 Pobrań: 0

Rozdział w monografii: Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej

M.Kunasz

w: Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, A.Manikowski, A.Psyk (red.), Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2004, s. 433-442.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 56 Wejść: 2680 Pobrań: 785

Monografia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim

W.Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech

Economicus, Szczecin 2010.

KUP PUBLIKACJĘ

Cytowań: 27 Wejść: 2287 Pobrań: 0

Artykuł: Zasoby przedsiębiorstwa w ujęciu teorii ekonomii

M.Kunasz

w: Gospodarka Narodowa 2006, Nr 10, s. 33-48.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 54 Wejść: 1967 Pobrań: 718

Artykuł: Ocena efektywności szkolenia w przedsiębiorstwie w świetle wyników badań

M.Kunasz

w: Studia i Materiały. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 2006, Nr 1, s. 29-36.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 38 Wejść: 1817 Pobrań: 668


Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl