Postawy przedsiębiorcze studentów, T.Bernat, J.Korpysa, M.Kunasz, J. Poteralski
kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac
Procedura dyplomowania

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
Google Scholar
Researchgate
ORCID
OPI

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu
Konferencje aktualne

Kontakt


Praca: Postawy przedsiębiorcze studentów ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakacje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane | Statystyki dorobku | 

Monografia: Postawy przedsiębiorcze studentów

T.Bernat, J.Korpysa, M.Kunasz, J. Poteralski

Katedra Mikroekonomii US, Szczecin 2004.

Cytowań: 7 Wejść: 597 Pobrań: 0

NOTKA O MONOGRAFII

Idea przedsiębiorczości jest bardzo ważną kwestią związaną z rozwojem każdego państwa i gospodarki, w tym Polski. Studia nie tylko uczą i wychowują młode pokolenie, jak żyć w otaczającym i burzliwie zmieniającym się otoczeniu. Oddziaływają one także w znacznym stopniu na postawy ekonomiczne i przedsiębiorcze. Jaki jest jednak aktualny obraz przedsiębiorczości wśród studentów, czy są oni przedsiębiorczy, czy chcą podejmować ryzyko, czy w końcu chcą zakładać własne firmy? Jak i czy w ogóle pomaga im w tym działalność uczelni wyższych? Odpowiedzi na te i inne pytania znalazły się w prezentowanej publikacji. W pracy przedstawiono wyniki badań przedsiębiorczości studentów studiów dziennych w Polsce zrealizowanych na próbie ponad 900 jednostek. Badania realizowane były w okresie styczeń-luty 2003 roku.

SŁOWA KLUCZOWE:

przedsiębiorczość, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, działalność gospodarcza, aktywność przedsiębiorcza, samozatrudnienie, zatrudnienie, pomysł na biznes, skłonność do samozatrudnienia, aktywność zawodowa

CYTOWANIA:
  • Bernat T., (2006), European funds as a support of entrepreneurhip, w: red. D.Kopycińska (red.), Entrepreneurship in economy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  • Gabara P., Kaczuba A., Kowalczyk K., (2013), Skłonność do przedsiębiorczości w opinii studentów Politechniki Łódzkiej, w: red. Flaszewska S., Lachiewicz S., Nowicki M., Społeczne i organizacyjne czynniki rozwoju przedsiębiorczości, Politechnika Łódzka, Łódź.
  • Jakubowska K., Kubajek R., Penszko P., (2011), Ocena efektywności i skuteczności projektów realizowanych w ramach priorytetu VI,VIII Poddziałanie 6.1.1. na rozwój postaw przedsiębiorczych w województwie łódzkim, PAG Uniconsult, Lódź.
  • Kapuścińska K., (2009), Przedsiębiorczość jako cecha ludzi młodych, w: red. M.Matejun, M.Szczepańczyk (red.), Współczesne metody zarządzania w praktyce gospodarczej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
  • Kida G., (2012), Kreowanie postaw przedsiębiorczych studentów w ramach zajęć forum integracji społeczno-gospodarczej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Problemy Zarządzania, Vol. 10, No. 1.
  • Misiak S., (2011), Disproportions in Entrepreneurship Demonstarted by Polsh Women and Men in the Context of the Human Capital Utilization, w: red. Lachiewicz S., Szymańska K., Kurowska M., The Determinants of Entrepreneurship Development in SME Sector Companies, Technical University of Lodz, Lodz.
  • Piech K., Pangsy-Kania S., (2006), Opinia na temat wstępnej wersji programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.

Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl