Przewodnik do studiowania Ekonomiki Przedsiębiorstw, M.Białasiewicz, M.Kunasz
kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Formatowanie przypisów
Pytania na egzamin
Raport JSA

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
OPI

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu
Konferencje aktualne

Kontakt


Praca: Przewodnik do studiowania Ekonomiki Prze ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakacje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane | Statystyki dorobku | 

Monografia: Przewodnik do studiowania Ekonomiki Przedsiębiorstw

M.Białasiewicz, M.Kunasz

Tessa, Szczecin 1996.

Cytowań: 0 Wejść: 628 Pobrań: 0

NOTKA O MONOGRAFII

Zadaniem publikacji jest ułatwienie opanowania treści przedmiotu Ekonomika przedsiębiorstwa. Przewodnik przeznaczony jest dla osób studiujących systemem zaocznym na specjalności administracja skarbowa. Może być pomocny studentom zarówno studiów stacjonarnych jak i zaocznych innych specjalności w przygotowywaniu się do zajęć z przedmiotu ekonomika przedsiębiorstwa. Określając zakres niniejszego opracowania starano się ująć w nim najistotniejsze zagadnienia z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa.

Przewodnik ma ułatwić studiowanie danego przedmiotu, dlatego podano w nim program przedmiotu, szczegółowe tezy (zagadnienia) do każdego tematu a także pytania kontrolne oraz zalecaną literaturę. Program przedmiotu ekonomika przedsiębiorstwa realizowany jest w formie wykładów i ćwiczeń.

Opanowanie treści przedmiotu wymaga opanowania treści wykładów i ćwiczeń oraz samodzielnego studiowania literatury przedmiotu. Dotyczy to w szczególności studiujących systemem zaocznym, którzy mają mniej godzin wykładowych i ćwiczeniowych.

Przewodnik nie odbiega od przyjętych i uznanych form pomocy dydaktycznej i metodycznej. Ma bowiem ułatwić samodzielne studiowanie danego przedmiotu.

Ponieważ elementem programu studiów są seminaria dyplomowe i magisterskie dlatego przedstawiono w Przewodniku główne zasady formalne związane z pisaniem tych prac.

SŁOWA KLUCZOWE:

ekonomika przedsiębiorstw


Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl