Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, M.Kunasz, P.Zwiech
kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Formatowanie przypisów
Pytania na egzamin
Raport JSA

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
OPI

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu
Konferencje aktualne

Kontakt


Praca: Wdrażanie zarządzania procesami w organi ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakacje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane | Statystyki dorobku | 

Redakcja naukowa: Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji

M.Kunasz, P.Zwiech

Volumina, Szczecin 2016.

Cytowań: 1 Wejść: 705 Pobrań: 0

NOTKA O MONOGRAFII

Postępujące procesy globalizacyjne, zmienność otoczenia, rozwój nauk o zarządzaniu, rosnące wymagania interesariuszy niewątpliwie determinują wprowadzenie w organizacjach nowych rozwiązań organizacyjno-technologicznych. Wspomagane są one często przez podejście procesowe w zarządzaniu organizacją.

Współcześnie zarządzanie procesowe coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Niniejsza monografia odpowiada na zapotrzebowanie rynku w tym zakresie. Zawiera bowiem rozważania poświęcone organizacji procesowej (głównie problemom projektowania i wdrażania), jak i podejściu procesowemu w różnych koncepcjach, modelach i metodach zarządzania. Zaprezentowane w publikacji artykuły przedstawiają zarówno wyniki badań naukowych, jak i doświadczenia praktyczne z zakresu zarządzania procesami w organizacji. Stanowią ważny przyczynek do dyskusji nad tendencjami, trendami do podejścia procesowego tak w literaturze przedmiotu, jak i w praktycznym funkcjonowaniu organizacji.

CYTOWANIA:
  • Wierzowiecka J., (2016), Zmiany w systemie zarządzania jakością dotyczące zarządzania procesami, w: red. P.Zwiech, Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami, Zapol, Szczecin.

Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl