Pracownik na rynku pracy i w organizacji. Wymiar globalny i regionalny, M.Kunasz
kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Formatowanie przypisów
Pytania na egzamin
Raport JSA

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
OPI

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu
Konferencje aktualne

Kontakt


Praca: Pracownik na rynku pracy i w organizacji ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakacje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane | Statystyki dorobku | 

Redakcja naukowa: Pracownik na rynku pracy i w organizacji. Wymiar globalny i regionalny

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2014.

Cytowań: 1 Wejść: 709 Pobrań: 0

NOTKA O MONOGRAFII

W realiach współczesnej gospodarki pracownik z jednej strony funkcjonuje w środowisku silnie konkurencyjnego rynku pracy, z drugiej zaś znajduje się w centrum zainteresowania organizacji funkcjonujących w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu.

Odpowiedzią organizacji na zwiększające się wymagania coraz bardziej świadomych pracowników jest społecznie odpowiedzialne budowanie relacji z nimi. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne w swoim działaniu wykracza poza wymogi formalno-prawne świadomie inwestując w kapitał ludzki pracowników. Prowadząc tego typu działania podmiot taki traktuje je jako narzędzie budowania swojej pozycji konkurencyjnej.

W niniejszej pracy przyjęto perspektywę pracownika jako podmiotu decyzyjnego na konkurencyjnym rynku pracy jak i głównego podmiotu kreującego pozycję konkurencyjną organizacji. Problematykę tę rozpatrywano w wymiarze globalnym jak i regionalnym. Przyjęty punkt widzenia zdeterminował strukturę pracy. Ma ona charakter teoretyczno-empiryczny. Składa się z 9 rozdziałów przygotowanych przez pracowników polskich ośrodków naukowych.

SŁOWA KLUCZOWE:

rynek pracy, zatrudnienie, aktywność zawodowa, pracownik, organizacja, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie kapitałem ludzkim, kapitał ludzki, zasoby ludzkie

CYTOWANIA:
  • Pluta A., (2018), Postrzeganie pracy przez pracowników w dobie zmian otoczenia współczesnych organizacji (wyniki badań), Marketing i Rynek, nr 4.

Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl