CSR a funkcja personalna na przykładzie subfunkcji szkoleniowej, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka
kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac
Procedura dyplomowania

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
Google Scholar
Researchgate
ORCID
OPI

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu
Konferencje aktualne

Kontakt


Praca: CSR a funkcja personalna na przykładzie ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakacje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane | Statystyki dorobku | 

Rozdział w monografii: CSR a funkcja personalna na przykładzie subfunkcji szkoleniowej

M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka

w: CSR - społeczny wymiar działalności biznesowej, E.Mazur-Wierzbicka (red.), Volumina, Szczecin 2014, s. 55-72.

Cytowań: 2 Wejść: 560 Pobrań: 0

ABSTRAKT

Społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwo traktuje swoich pracowników z poszanowaniem wszelkich norm nie tylko prawnych, ale także wykraczających poza zasięg regulacji prawnych czyli norm etycznych. Jeśli nie w trosce o etyczne zasady, to w trosce o wizerunek firmy, każdy kierownik powinien postępować zgodnie z moralnymi wytycznymi. W przypadku gdy pracownicy firmy przekonani są, że traktuje się ich niesprawiedliwie, organizacja ma niewielkie szanse, by zjednać sobie najlepszych pracowników. Jednym z istotnych obszarów oczekiwań pracowników jest sfera rozwoju zawodowego. W pracy zbadano czy oczekiwania pracowników dotyczące równego dostępu do szkolenia są realizowane w poddanych badaniom organizacjach. Analizy przeprowadzono na podstawie badań ankietowych zrealizowanych wśród pracowników z województwa zachodniopomorskiego.

SŁOWA KLUCZOWE:

csr, społeczna odpowiedzialość biznesu, biznes społecznie odpowiedzialny, funkcja personalna, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie kapitałem ludzkim, szkolenie i doskonalenie zawodowe, rozwój personelu

CYTOWANIA:
  • Mazur-Wierzbicka E., (2017), Społeczna odpowiedzialność biznesu z perspektywy wymiaru społecznego, Marketing i Rynek, nr 12.
  • Mazur-Wierzbicka E., (2017), Społecznie odpowiedzialne działania przedsiębiorstw podejmowane wobec społeczeństwa-wybrane aspekty, Marketing i Rynek, nr 4.

Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl