Zróżnicowanie PKB per capita a udział ludności zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w krajach Unii Europejskiej, P.Zwiech, M.Kunasz
kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac
Procedura dyplomowania

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
Google Scholar
Researchgate
ORCID
OPI

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu
Konferencje aktualne

Kontakt


Praca: Zróżnicowanie PKB per capita a udział lu ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakacje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane | Statystyki dorobku | 

Rozdział w monografii: Zróżnicowanie PKB per capita a udział ludności zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w krajach Unii Europejskiej

P.Zwiech, M.Kunasz

w: Zróżnicowanie gospodarek unijnych - aspekty ekonomiczne, P.Zwiech (red.), Economicus, Szczecin 2013, s. 27-42.

Cytowań: 0 Wejść: 642 Pobrań: 0

ABSTRAKT

W pracy próbowano odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje zależność między PKB per capita a odsetkiem ludności zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w krajach Unii Europejskiej. Stwierdzono występowanie zależności negatywnej między tymi zmiennymi. Zróżnicowanie PKB per capita między krajami członkowskimi UE jest znaczne. Rozstęp w badanym okresie jeszcze wzrósł, co ukazuje pogłębianie się nierówności między krajami członkowskimi UE. Co prawda występuje duża dynamika wzrostu PKB per capita w państwach charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami, ale w wartościach bezwzględnych wartości PKB per capita dla krajów odnotowujących najniższe wskaźniki są kilka, a nawet kilkanaście razy niższe niż dla tych krajów, które odnotowują najwyższe PKB per capita w Unii Europejskiej. Również zróżnicowanie odsetka ludności zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w odniesieniu do dochodów ekwiwalentnych jest znaczne. Odsetek ten jest ponad lub prawie trzykrotnie wyższy w Bułgarii, Łotwie i Rumunii niż w Czechach, Holandii i Szwecji.

SŁOWA KLUCZOWE:

rynek pracy, ubóstwo, nierówności ekonomiczne


Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl