Zmiany wartości księgowej a wycena rynkowa podmiotów na przykładzie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, M.Kunasz
kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac
Procedura dyplomowania

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
Google Scholar
Researchgate
ORCID
OPI

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu
Konferencje aktualne

Kontakt


Praca: Zmiany wartości księgowej a wycena rynko ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakacje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane | Statystyki dorobku | 

Rozdział w monografii: Zmiany wartości księgowej a wycena rynkowa podmiotów na przykładzie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych

M.Kunasz

w: Konkurencja - mity i fakty - materiały konferencyjne, T.Bernat (red.), Katedra Polityki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa-Katowice-Szczecin 2001, s. 26.

Cytowań: 0 Wejść: 559 Pobrań: 0

ABSTRAKT

W ocenie finansowej podmiotów oraz w analizie ich pozycji konkurencyjnej stosuje się kategorię wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Najlepszej wyceny zasobów zaangażowanych w przedsiębiorstwie rynek dokonuje za pośrednictwem giełdy papierów wartościowych. Punktem odniesienia w tym kontekście staje się wartość księgowa tychże zasobów. W referacie porównane zostały zmiany wartości księgowej wybranych podmiotów notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz reakcja rynku w postaci zmiany ich wyceny giełdowej. Przedstawiony został model pozwalający dokonywać analiz, które mogą generować informacje pomocne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Analiza ta dokonana została na przykładzie podmiotów notowanych na rynku Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.

SŁOWA KLUCZOWE:

papier wartościowy, instrumenty finansowe, fundusz inwestycyjny, kapitał, rynek kapitałowy, rynek finansowy, giełda papierów wartościowych, Narodowe Fundusze Inwestycyjne, Program Powszechnej Prywatyzacji


Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl