Praktyczne aspekty zarządzania procesami, M.Kunasz
kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Formatowanie przypisów
Pytania na egzamin
Raport JSA

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
OPI

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu
Konferencje aktualne

Kontakt


Praca: Praktyczne aspekty zarządzania procesami ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakacje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane | Statystyki dorobku | 

Monografia: Praktyczne aspekty zarządzania procesami

M.Kunasz

Economicus, Szczecin 2010.

KUP PUBLIKACJĘ

Cytowań: 9 Wejść: 1332 Pobrań: 0

NOTKA O MONOGRAFII

Prezentowana publikacja zawiera zbiór pytań testowych, zadań oraz pytań problemowych do samodzielnego rozwiązywania przez studiujących przedmiot 'Zarządzanie procesami' (na studiach ekonomicznych). W publikacji zaprezentowano także bogaty zestaw przykładów i studiów przypadków, pozwalających na lepsze zrozumienie omawianej problematyki.

Prezentowana publikacja stanowi uzupełnienie, przygotowanej przez Autora, monografii 'Zarządzanie procesami', stąd też zakres tematyczny oraz układ zagadnień obu publikacji są kompatybilne. Zestawy zadań do rozwiązania zostały przyporządkowane do następujących 6 bloków tematycznych:
 • Orientacja funkcjonalna i procesowa w zarządzaniu,
 • Podejście procesowe w wybranych koncepcjach zarządzania,
 • Identyfikacja procesów,
 • Standaryzacja i odwzorowywanie procesów,
 • Formy organizacji procesowej,
 • Wdrażanie zarządzania procesowego.


SŁOWA KLUCZOWE:

zarządzanie procesami, proces, normy ISO9001, zarządzanie jakością, klient wewnętrzny i zewnętrzny, opis procesu, mapowanie procesu, typologia i hierarchia procesów, procesowa struktura organizacyjna, reeinginering, procesowy rachunek kosztów

CYTOWANIA:
 • Bagieńska A., (2018), Kapitał ludzki w raporcie zintegrowanym przedsiębiorstwa, w: red. Zwiech P., Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw, Volumina, Szczecin.
 • Kowalska-Napora E., (2016), Podejście sytuacyjne w zarządzaniu, w: red. M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, Volumina, Szczecin.
 • Kowalska-Napora E., (2016), Podejście sytuacyjne w zarządzaniu, w: red. M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, Volumina, Szczecin.
 • Pietras A., (2015), Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników jako inwestycja w kapitał ludzki, w: red. Rogozińska-Pawełczyk A. (red.), Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Wyzwania organizacyjne i prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Rogowska B., (2017), Kapitał ludzki w ujęciu W. Petty`ego, Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Vol. 21, No. 2.
 • Stańczyk I., Stuss M., (2018), The valuation of human capital the case study of company listed on the Warsaw Stock Exchange, w: red. , 10th Economics & Finance Conference Proceedings, , Rome.
 • Wawrzynek Ł., (2012), Wzrost efektywności procesów w oparciu o narzędzie ARIS - zastosowanie praktyczne , Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 272.
 • Wąchol J., (2018), Zarządzanie procesowe a inne metody zarządzania w warunkach globalizacji, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, nr 120.
 • Wąchol J., (2020), Process management and trends in company management , Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, nr 145.

Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl