Kryzys subprime a zachowania inwestorów na GPW w Warszawie, M.Kunasz
kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Formatowanie przypisów
Pytania na egzamin
Raport JSA

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
OPI

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu
Konferencje aktualne

Kontakt


Praca: Kryzys subprime a zachowania inwestorów ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakacje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane | Statystyki dorobku | 

Rozdział w monografii: Kryzys subprime a zachowania inwestorów na GPW w Warszawie

M.Kunasz

w: Koniunktura gospodarcza, J.Czech-Rogosz, J.Pietrucha, R.Żelazny (red.), C.H.Beck, Katowice 2009, s. 166-176.

Cytowań: 0 Wejść: 718 Pobrań: 0

ABSTRAKT

Postępujące procesy globalizacyjne w coraz większym stopniu determinują ruchy na światowych rynkach kapitałowych. Agresywne ruchy kapitałowe prowadzą do destabilizacji gospodarczej w pojedynczych krajach, co przekłada się na kryzysy w skali globalnej. Zachowanie giełd w wielu przypadkach jest do siebie bliźniaczo podobne, a inaczej ujmując zachowanie giełd-naśladowców jest często kopią wcześniejszych wydarzeń na głównych giełdach światowych (a zwłaszcza ruchów Dow Jonesa), konsekwencją czego jest jednakowa tendencja w kształtowaniu się indeksów na giełdach światowych, w tym także na warszawskiej. W Polsce w otoczeniu rynku pojawiał się szereg opinii, iż paniczna reakcja naszych rodzimych inwestorów była zazwyczaj niewspólmierna do impulsów z rynków kapitałowych (kryzys przecież dotknął głównie gospodarkę USA, a nie polską - ta rozwijała się relatywnie dynamiczniej). Czy opinia taka znajdzie potwierdzenie w analizie empirycznej danych ze światowych rynków kapitałowych. Odpowiedź na poniższe pytanie wyznacza zasadniczy cel pracy. Ma ona charakter empiryczny. Analizie porównawczej poddano zachowanie wybranych indeksów światowych (w tym WIG20 i mWIG40) w okresie ostatniej hossy i bessy.

SŁOWA KLUCZOWE:

papier wartościowy, instrumenty finansowe, kapitał, rynek kapitałowy, rynek finansowy, giełda papierów wartościowych


Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl