Wielowymiarowa analiza porównawcza przedsiębiorczości studentów, M.Kunasz
kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Formatowanie przypisów
Pytania na egzamin
Raport JSA

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
OPI

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu
Konferencje aktualne

Kontakt


Praca: Wielowymiarowa analiza porównawcza przed ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakacje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane | Statystyki dorobku | 

Artykuł: Wielowymiarowa analiza porównawcza przedsiębiorczości studentów

M.Kunasz

w: Wiadomości Statystyczne 2009, Nr 1, s. 60-66 .

Cytowań: 1 Wejść: 563 Pobrań: 0

ABSTRAKT

Artykuł prezentuje analizę porównawczą potencjału przedsiębiorczości wśród studentów w wybranych krajach Europy środkowo-wschodniej prowadzoną w oparciu o indeks przedsiębiorczości stworzony z wykorzystaniem metod wielowymiarowej analizy porównawczej na bazie wyników międzynarodowych badań przedsiębiorczości studentów studiów dziennych. W pracy przedstawiono: wybrane aspekty teoretyczne dotyczące problematyki przedsiębiorczości, wybrane procedury wielowymiarowej analizy porównawczej, przykład zastosowania metod wielowymiarowej analizy porównawczej do stworzenia indeksu przedsiębiorczości, analizę korelacji zachodzących pomiędzy rankingiem stworzonym na bazie indeksu przedsiębiorczości a innymi podobnymi zestawieniami wykorzystującymi miary syntetyczne.

Potential of Students' Entrepreneurship - the Example of Using the Method of Multidimentional Comparative Analysis

ABSTRACT

The article presents comparative analysis of entrepreneurship potential among students in chosen central and eastern European countries, conducted on the base of entrepreneurship index calculated with the use of the methods of multidimensional comparative analysis based on results of the international research of entrepreneurship of full-time students. The paper presents: chosen theoretical aspects referring to the entrepreneurship issues, chosen procedures of multidimensional comparative analysis, the example of using the multidimensional comparative analysis in order to calculate the entrepreneurship index, analysis of correlation between the ranking created on the base of entrepreneurship index and other, similar combinations using the synthetic measures.

SŁOWA KLUCZOWE:

przedsiębiorczość, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, organizacja, działalność gospodarcza, aktywność przedsiębiorcza, samozatrudnienie, wielowymiarowa analiza porównawcza

CYTOWANIA:
  • Drynia O., (2014), Przedsiębiorczość uczelni jako wyzwanie współczesności , Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, nr 15.

Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl