kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac
Procedura dyplomowania

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
Google Scholar
Researchgate
ORCID
OPI

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu
Konferencje aktualne

Kontakt


Liczba publikacji w czasopismach naukowych

Statystyki dorobku | Liczba publikacji i cytowań w danym roku | Liczba publikacji w czasopismach naukowych | Liczba cytowań w czasopismach naukowych | Publikacje | 

Economics and Sociology (2)
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty (1)
Ekonomia i Zarządzanie (1)
Folia Oeconomica Stetinensia (1)
Gospodarka Narodowa (2)
International Journal of Economic Policy in Emerging Economies (1)
Journal of International Studies (1)
Management and Business Administration. Central Europe (2)
Marketing i Rynek (6)
Nasz Rynek Kapitałowy (3)
Nauka (1)
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy (2)
Optimum. Studia Ekonomiczne (3)
Organizacja i Kierowanie (2)
Polityka Społeczna (2)
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (4)
Problemy Jakości (1)
Problemy Zarządzania (1)
Przedsiębiorczość i Zarządzanie (1)
Przegląd Organizacji (4)
Przegląd Uniwersytecki (1)
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscypli (2)
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny (1)
Rynek Kapitałowy (1)
Studia i Materiały. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (1)
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (5)
Transformation & Business Economics (2)
Turystyka i Rozwój Regionalny (1)
Wiadomości Statystyczne (1)
Współczesne Zarządzanie Kwartalnik środowisk naukowych i liderów biznesu (1)
Zarządzanie Przedsiębiorstwem (1)
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (2)
Zarządzanie i Edukacja (1)
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing (1)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (1)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (9)
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński (1)
Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (1)
e-mentor (1)

Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl