kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI

Katedra
Moja Katedra
Specjalności Katedry
Studia podyplomowe

Kontakt


Liczba publikacji w czasopismach z listy A i B MNiSW

Statystyki dorobku | Liczba publikacji i cytowań w poszczególnych latach | Liczba publikacji w czasopismach z listy A i B MNiSW | Liczba cytowań w czasopismach z listy A i B MNiSW | Publikacje | 

Economics and Sociology (2)
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty (1)
Ekonomia i Zarządzanie (1)
Folia Oeconomica Stetinensia (1)
Gospodarka Narodowa (2)
International Journal of Economic Policy in Emerging Economies (1)
Journal of International Studies (1)
MARKETING I RYNEK (5)
Management and Business Administration. Central Europe (2)
Nasz Rynek Kapitałowy (3)
Nauka (1)
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy (2)
Optimum. Studia Ekonomiczne (3)
Organizacja i Kierowanie (2)
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU (3)
PRZEGLĄD ORGANIZACJI (3)
Polityka Społeczna (2)
Problemy Jakości (1)
Problemy Zarządzania (1)
Przedsiębiorczość i Zarządzanie (1)
Przegląd Uniwersytecki (1)
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscypli (2)
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny (1)
Rynek Kapitałowy (1)
STUDIA I MATERIAŁY. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (1)
STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO (4)
Transformation & Business Economics (2)
Turystyka i Rozwój Regionalny (1)
Wiadomości Statystyczne (1)
Współczesne Zarządzanie Kwartalnik środowisk naukowych i liderów biznesu (1)
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (1)
Zarządzanie Przedsiębiorstwem (1)
Zarządzanie i Edukacja (1)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (1)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (9)
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński (1)
Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (1)
e-mentor (1)

Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły w periodykach o zasięgu międzynarodowym
Artykuły w periodykach z listy B
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w poszczególnych latach
Liczba publikacji w czasopismach z listy A i B MNiSW
Liczba cytowań w czasopismach z listy A i B MNiSW
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Zarządzania i Marketingu, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin, gab. 0228, tel. (91) 444-20-80, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl