kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Formatowanie przypisów
Pytania na egzamin
Raport JSA

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt


Aktualności

Nowe oceny w bazie - SZKL egzamin (stacjonarne i niestacjonarne)

2023-02-17

Zapraszam do eksploracji!

Studentów, którzy nie zaliczyli zapraszam na termin poprawkowy!

są też już nowe wyniki osób, które poprawiały przedmiot OWINowe oceny w bazie - OWI niestacjonarne zarządzanie

2023-02-04

Zapraszam do eksploracji!

Studentów, którzy nie zaliczyli kolokwium proszę o kontakt e-mailowy celem ustalenia terminu poprawkowego.Oceny skorygowane o raporty - SZKL grupy ćwiczeniowe

2023-02-01

Zgodnie z wcześniej ustalonym schematem w bazie ocen skorygowano w zestawieniach dla poszczególnych grup ćwiczeniowych z przedmiotu SZKL oceny uwzględniając również wyniki ocen przesłanych przez poszczególne grupy raportów. Są to zatem ostateczne oceny z ćwiczeń.Nowe oceny w bazie - SZKL wykład - niestacjonarne

2023-02-01

Zapraszam do eksploracji!

Studentów, którzy nie zaliczyli kolokwium proszę o kontakt e-mailowy celem ustalenia terminu poprawkowego.Nowe oceny w bazie - SZKL, wyniki kolokwium gr. 552, 553, 554

2023-01-31

Zapraszam do eksploracji!Nowe oceny w bazie - SZKL wykład - stacjonarne

2023-01-31

Zapraszam do eksploracji!OWI - prośba o kontakt

2023-01-27

Proszę studentów, którzy nie zaliczyli kolokwium z OWI i jeszcze się ze mną nie skontaktowali o kontakt e-mailowy.Nowe oceny w bazie - kolokwium SZKL gr. 551

2023-01-25

Zapraszam do eksploracji!OWI - zaliczenie poprawkowe na studiach stacjonarnych

2023-01-13

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Ochrona własności intelektualnej dla studentów studiów stacjonarnych - 19.01.2023 r., godz. 11.45, sala 607.OWI - zaliczenie poprawkowe na studiach niestacjonarnych

2023-01-10

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Ochrona własności intelektualnej dla studentów studiów niestacjonarnych - kierunek Logistyka i Logistyka inżynierska - 28.01.2023 r., godz. 16.05, sala 307.Uzupełnienie bazy materiałów dla przedmiotu SZKL (stacjonarne)

2022-12-14

Baza materiałów dla przedmiotu Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim dla części ćwiczeniowej (studia stacjonarne) została uzupełniona.Nowe oceny w bazie (OWI kolokwia grup z piątku 09.12.2022 - z kierunków L, Z, ZOZE, PiI)

2022-12-09

W bazie ocen są już dostępne wyniki grup piszących kolokwium z OWI w piątek 09.12.2022 (kierunki: Logistyka, Zarządzanie, ZOZE, Przedsiębiorczość)

Zapraszam do eksploracji!

Studentów, którzy nie zaliczyli kolokwium proszę o kontakt e-mailowy celem ustalenia terminu poprawkowego.

W bazie uwzględniono oceny osób uprawnionych do przepisania oceny z kierunku oraz podchodzących do poprawek (osoby uprawnione oraz poprawiające proszę o weryfikację).Nowe oceny w bazie OWI Logistyka i Logistyka inżynierska niestacjonarne

2022-12-03

Zapraszam do eksploracji!

Studentów, którzy nie zaliczyli kolokwium proszę o kontakt e-mailowy celem ustalenia terminu poprawkowego.Nowy termin konsultacji

2022-11-30

począwszy od 6 grudnia konsultacje odbywają się we wtorki w godz. 13.30-15.00.Nowe oceny w bazie OWI Logistyka inżynierska stacjonarne

2022-11-30

Zapraszam do eksploracji!

Studentów, którzy nie zaliczyli kolokwium proszę o kontakt e-mailowy celem ustalenia terminu poprawkowego.Nowe oceny w bazie OWI IwB stacjonarne

2022-11-24

Zapraszam do eksploracji!

Studentów, którzy nie zaliczyli kolokwium proszę o kontakt e-mailowy celem ustalenia terminu poprawkowego.

W bazie uwzględniono oceny osób uprawnionych do przepisania oceny z kierunku (osoby uprawnione proszę o weryfikację).Nowy Rok Akademicki

2022-10-01

Witam w Nowym Roku Akademickim!
Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl