kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac
Procedura dyplomowania

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
Google Scholar
Researchgate
ORCID
OPI

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu
Konferencje aktualne

Kontakt


Konferencje - członek Rady Programowej

uczestnik | członek Komitetu Organizacyjnego | członek Rady Programowej | 

 • IV Konferencja Naukowa Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii, 19-20.06.2020, Szczecin.
 • III Konferencja Naukowa Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa zarządzania i ekonomii, 22-24.04.2020, Międzyzdroje.
 • IV Konferencja Naukowa Zarządzanie jakością w organizacji - trendy i wyzwania, 29.03.2019, Szczecin.
 • IV Konferencja Naukowa Gospodaka i przedsiębiorstwo w warunkach zmiany, 22.11.2019, Szczecin.
 • III Konferencja Naukowa Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii, 14.06.2019, Szczecin.
 • Konferencja Naukowa Total Logistics Management & IT Solutions in Logistics, 26-29.09.2018, Zielona Góra.
 • III Konferencja Naukowa Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku. Rozwój przedsiębiorstw a kapitał ludzki i intelektualny, 16.03.2018, Szczecin.
 • III Konferencja Naukowa W kierunku zarządzania procesowego organizacją - trendy i wyzwania, 11.05.2018, Szczecin.
 • II Konferencja Naukowa Społeczna odpowiedzialność biznesu - współczesne wyzwania i dylematy, 15-16.06.2018, Szczecin.
 • II Konferencja Naukowa Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa zarządzania i ekonomii, 16-18.05.2018, Międzyzdroje.
 • Konferencja Naukowa ZUS - Przedsiębiorcy. Kształtowanie relacji i dobre praktyki, 14.09.2017, Szczecin.
 • II Konferencja naukowa Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku, 17.03.2017, Szczecin.
 • II Konferencja naukowa W kierunku zarządzania procesowego organizacją - trendy i wyzwania, 12.05.2017, Szczecin.
 • I Konferencja naukowa Społeczna odpowiedzialność biznesu - współczesne wyzwania i dylematy, 09.06.2017, Szczecin.
 • Konferencja naukowa Zarządzanie procesami kadrowymi w organizacji, 09.12.2016, Szczecin.
 • I Konferencja naukowa W kierunku zarządzania procesowego organizacją - trendy i wyzwania, 20.05.2016, Szczecin.
 • I Konferencja naukowa Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa zarządzania i ekonomii, 21-22.04.2016, Międzyzdroje.

Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl