kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Google Scholar
Researchgate
ORCID
OPI

Katedra
Historia Katedry
Moduły na Zarządzaniu
Konferencje aktualne

Kontakt


Nagrody naukowe

  • (2014) nagroda indywidualna stopnia II za szczególne osiągnięcia naukowe przyznana przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
  • (2013) brązowy krzyż zasługi za długoletnią służbę
  • (2011) nagroda indywidualna stopnia II za szczególne osiągnięcia naukowe przyznana przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
  • (2010) nagroda indywidualna stopnia II za szczególne osiągnięcia naukowe przyznana przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
  • (2009) nagroda indywidualna stopnia II za szczególne osiągnięcia naukowe przyznana przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
  • (2008) wyróżnienie w konkursie na najlepszy referat zgłoszony na XIV Konferencję Naukową Młodych Ekonomistów - referat: "Kryzys subprime a zachowania inwestorów na GPW w Warszawie"
  • (2007) nagroda indywidualna stopnia II za szczególne osiągnięcia naukowe przyznana przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
  • (2005) wyróżnienie pracy doktorskiej "Inwestycje przedsiębiorstw w rozwój kapitału ludzkiego" listem pochwalnym Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
  • (2004) II nagroda w konkursie na najlepszą pracę pisemną w grupie młodych pracowników nauki ze stopniem magistra za pracę "Young Investor" - pro-entrepreneurship project popularising knowledge on economics: concept, research results, w: "Society and consumption:

Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-20-80, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl