kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Formatowanie przypisów
Pytania na egzamin
Raport JSA

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt


Projekty badawcze

 • (2018) Aktywizacja zawodowa i badawcza członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku
 • (2016) Makro i mikro uwarunkowania zarządzania i gospodarowania kapitałem ludzkim i społecznym - kierownik badań statutowych
 • (2012-) Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach
 • (2010-2013) Wybrane determinanty przedsiębiorczości w gospodarkach unijnych
 • (2010) Uwarunkowania przedsiębiorczości w gospodarkach Unii Europejskiej
 • (2009-2010) Wdrażanie zarządzania procesowego w przedsiębiorstwach z województw: zachodniopomorskiego i lubuskiego
 • (2009-2010) Gospodarowanie kapitałem ludzkim organizacji
 • (2009) Socio-economic implications of entrepreneurship
 • (2008-2010) INGO - Indeks gospodarowania kapitałem ludzkim
 • (2006-2009) Pomiar kapitału intelektualnego organizacji metodą VAIC
 • (2006) Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce - badania statutowe Katedry Mikroekonomii prowadzone w ramach tematu badawczego nr 503-222002-343 - kierownik projektu: prof.zw dr hab. Danuta Kopycińska
 • (2005-2009) LAMA - Development of the competitiveness of the labour market and its entities
 • (2005-2009) Inwestycje przedsiębiorstw w rozwój kapitału ludzkiego (badania własne)
 • (2004-2008) System szkolenia i doskonalenia zawodowego przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie
 • (2004-2006) Szacunek kapitału intelektualnego przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie
 • (2004) Model pomiaru efektywności inwestycji w rozwój kapitału ludzkiego i intelektualnego pracowników - teoria i praktyka - badania statutowe Katedry Mikroekonomii prowadzone w ramach tematu badawczego nr 503-222002-343 - kierownik projektu: prof.zw dr hab. Danuta Kopycińska
 • (2003-2013) SES - Postawy przedsiębiorcze studentów
 • (2003-2006) Model pomiaru funkcji personalnej
 • (2002) Analiza struktury wydatków młodych gospodarstw domowych w świetle mikroczynników - badania statutowe Katedry Mikroekonomii prowadzone w ramach tematu badawczego nr 503-222002-343 - kierownik projektu: prof.zw dr hab. Danuta Kopycińska

Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl