kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Formatowanie przypisów
Pytania na egzamin
Raport JSA

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt


Projekty popularyzatorskie

  • (2005-2006) Przedsiębiorczość Konkurs filmowy - projekt miał charakter międzynarodowy.
  • (2005) Ekologicznie-ekonomicznie Konkurs plastyczny
  • (2004) Ja też jestem Europejczykiem Konkurs plastyczny - projekt ogólnopolski
  • (2003-2008) Młody Inwestor Konkurs plastyczny
  • (2003-2004) Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską Konkurs na najlepsze prace pisemne skoncentrowane na tematyce funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce w kontekście integracji ze strukturami europejskimi.
  • (2003) Dziś pytanie - dziś odpowiedź gra on-line poświęcona problematyce funkcjonowania rynków kapitałowych
  • (2002-2003) Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu młodych Konkurs na najlepszą pracę pisemną o przedsiębiorczości
  • (2002) Międzyszkolne Koło Młodych Inwestorów cykl spotkań odbywających się w XIII LO w Szczecinie w postaci koła zaintersowań przedstawiających zagadnienia funkcjonowania rynku kapitałowego.
  • (1998-2008) Młody Inwestor konkurs popularyzujący wiedzę z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych

Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl