kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac
Procedura dyplomowania

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
Google Scholar
Researchgate
ORCID
OPI

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu
Konferencje aktualne

Kontakt


Udział w szkoleniach

Członkowstwo w organizacjach naukowych | Działalność ekspercka | Udział w pracach zespołów i komisji instytutowych/wydziałowych | Pełnione funkcje | Udział w szkoleniach | Udział w pracach dot. działalności wydawniczej | Inne osiągnięcia | 

  • (2019) szkolenie NCN, Uniwersytet Szczeciński - szkolenie dla wnioskodawców, prowadzenie: Tomasz Szumełda, 19.11.2019, Szczecin
  • (2017) szkolenie Utwór naukowy jako przedmiot prawa autorskiego, prowadzenie: D.Bralczyk, M.Rzodkiewicz, 15.12.2017, Szczecin
  • (2016) szkolenie Ocena parametryczna jednostek naukowych, prowadzenie:, 16.11.2016, Szczecin, organizator: Uniwersytet Szczeciński.
  • (2016) szkolenie Efektywne zarządzanie rozwojem naukowym, prowadzenie: E. Kulczycki, 12.10.2016, Szczecin
  • (2016) szkolenie Akademickie formy wsparcia w pracy ze studentami z zaburzeniami psychicznymi, prowadzenie: A.Machaj, I.Stankowska-Mazur, 24-26.10.2016, Organizator: Centrum Edukacyjne "Omnibus"
  • (2015) roczny cykl szkoleniowy "Profesjonalna Rada Nadzorcza" realizowany przez Polski Instytut Dyrektorów wraz z patronami merytorycznymi - Ministerstwem Skarbu Państwa i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl