kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI

Katedra
Moja Katedra
Specjalności Katedry
Studia podyplomowe

Kontakt


Projekty popularyzatorskie

  Nazwa projektu: Przedsiębiorczość
  Idea projektu: Konkurs filmowy - projekt miał charakter międzynarodowy.
  Zakres czasowy: (2005-2006)
  Organizatorzy: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego
  Beneficjenci: studenci oraz młodzież wszystkich typów szkół ponadpodstawowych
  Funkcja: członek Komisji Konkursowej i Komitetu Organizacyjnego

  Nazwa projektu: Ekologicznie-ekonomicznie
  Idea projektu: Konkurs plastyczny
  Zakres czasowy: (2005)
  Organizatorzy: Zespół Szkół nr 3 w Szczecinie oraz Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego
  Beneficjenci: uczniowie gimnazjów (klasy I - III) w województwie zachodniopomorskim
  Funkcja: członek Komisji Konkursowej i Komitetu Organizacyjnego

  Nazwa projektu: Ja też jestem Europejczykiem
  Idea projektu: Konkurs plastyczny - projekt ogólnopolski
  Zakres czasowy: (2004)
  Organizatorzy: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  Beneficjenci: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych w Polsce
  Funkcja: członek Komisji Konkursowej i Komitetu Organizacyjnego

  Nazwa projektu: Młody Inwestor
  Idea projektu: Konkurs plastyczny
  Zakres czasowy: (2003-2008)
  Organizatorzy: Uniwersytet Szczeciński
  Beneficjenci: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
  Funkcja: koordynator konkursu

  Nazwa projektu: Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską
  Idea projektu: Konkurs na najlepsze prace pisemne skoncentrowane na tematyce funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce w kontekście integracji ze strukturami europejskimi.
  Zakres czasowy: (2003-2004)
  Organizatorzy: Katedra Mikroekonomii oraz Katedra Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Szczecińskiego
  Beneficjenci: Konkurs adresowany był do: uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego (pilotażowo),studentów szkół wyższych wszystkich kierunków i rodzajów studiów z całej Polski oraz młodych pracowników naukowych (ze stopniem magistra) z całej Polski
  Funkcja: członek Komisji Konkursowej i Komitetu Organizacyjnego

  Nazwa projektu: Dziś pytanie - dziś odpowiedź
  Idea projektu: gra on-line poświęcona problematyce funkcjonowania rynków kapitałowych
  Zakres czasowy: (2003)
  Organizatorzy: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego
  Beneficjenci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
  Funkcja: koordynator

  Nazwa projektu: Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu młodych
  Idea projektu: Konkurs na najlepszą pracę pisemną o przedsiębiorczości
  Zakres czasowy: (2002-2003)
  Organizatorzy: Instytut Wiedzy, Zrzeszenie Studenckich Kół Naukowych, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Szczeciński, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  Beneficjenci: studenci i młodzi pracownicy nauki
  Funkcja: członek Komisji Konkursowej i Komitetu Organizacyjnego

  Nazwa projektu: Międzyszkolne Koło Młodych Inwestorów
  Idea projektu: cykl spotkań odbywających się w XIII LO w Szczecinie w postaci koła zaintersowań przedstawiających zagadnienia funkcjonowania rynku kapitałowego.
  Zakres czasowy: (2002)
  Organizatorzy: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie
  Beneficjenci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
  Funkcja: koordynator

  Nazwa projektu: Młody Inwestor
  Idea projektu: konkurs popularyzujący wiedzę z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych
  Zakres czasowy: (1998-2008)
  Organizatorzy: Inicjatorem działań była Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Szczecinie - w następnych edycjach do grona organizatorów dołączyły Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Szczecińska i Centralny Dom Maklerski "Pekao" S.A.
  Beneficjenci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci z województwa zachodniopomorskiego
  Funkcja: koordynator konkursu

  Cele projektu | Inicjatywy konkursowe | Struktura i finansowanie | Publikacje | 


Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły w periodykach o zasięgu międzynarodowym
Artykuły w periodykach z listy B
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w poszczególnych latach
Liczba publikacji w czasopismach z listy A i B MNiSW
Liczba cytowań w czasopismach z listy A i B MNiSW
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Zarządzania i Marketingu, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin, gab. 0228, tel. (91) 444-20-80, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl