kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI

Katedra
Moja Katedra
Specjalności Katedry
Studia podyplomowe

Kontakt


Projekty badawcze

Nazwa projektu: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach
Zakres czasowy: 2012-

O projekcie | Publikacje | 

Nazwa projektu: Wdrażanie zarządzania procesowego w przedsiębiorstwach z województw: zachodniopomorskiego i lubuskiego
Zakres czasowy: 2009-2010

O projekcie | Publikacje | 

Nazwa projektu: INGO - Indeks gospodarowania kapitałem ludzkim
Zakres czasowy: 2008-2010

Tło teoretyczne | Aspekty metodologiczne badań | Publikacje | 

Nazwa projektu: LAMA - Development of the competitiveness of the labour market and its entities
Zakres czasowy: 2005-2009

Nazwa projektu: SES - Postawy przedsiębiorcze studentów
Zakres czasowy: 2003-2013

O projekcie | Wnioski z badań SES1 | Wnioski z badań SES2 | Dorobek-monografie | Dorobek-artykuły na liście B MNiSW | Dorobek-pozostałe publikacje | 

Pozostałe projekty badawcze:
 • (2010-2013) Wybrane determinanty przedsiębiorczości w gospodarkach unijnych
 • (2010) Uwarunkowania przedsiębiorczości w gospodarkach Unii Europejskiej
 • (2009-2010) Gospodarowanie kapitałem ludzkim organizacji
 • (2009) Socio-economic implications of entrepreneurship
 • (2006-2009) Pomiar kapitału intelektualnego organizacji metodą VAIC
 • (2006) Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce - badania statutowe Katedry Mikroekonomii prowadzone w ramach tematu badawczego nr 503-222002-343 - kierownik projektu: prof.zw dr hab. Danuta Kopycińska
 • (2005-2009) Inwestycje przedsiębiorstw w rozwój kapitału ludzkiego (badania własne)
 • (2004-2008) System szkolenia i doskonalenia zawodowego przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie
 • (2004-2006) Szacunek kapitału intelektualnego przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie
 • (2004) Model pomiaru efektywności inwestycji w rozwój kapitału ludzkiego i intelektualnego pracowników - teoria i praktyka - badania statutowe Katedry Mikroekonomii prowadzone w ramach tematu badawczego nr 503-222002-343 - kierownik projektu: prof.zw dr hab. Danuta Kopycińska
 • (2003-2006) Model pomiaru funkcji personalnej
 • (2002) Analiza struktury wydatków młodych gospodarstw domowych w świetle mikroczynników - badania statutowe Katedry Mikroekonomii prowadzone w ramach tematu badawczego nr 503-222002-343 - kierownik projektu: prof.zw dr hab. Danuta Kopycińska

Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły w periodykach o zasięgu międzynarodowym
Artykuły w periodykach z listy B
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w poszczególnych latach
Liczba publikacji w czasopismach z listy A i B MNiSW
Liczba cytowań w czasopismach z listy A i B MNiSW
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Zarządzania i Marketingu, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin, gab. 0228, tel. (91) 444-20-80, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl