kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI

Katedra
Moja Katedra
Specjalności Katedry
Studia podyplomowe

Kontakt


Granty

Granty realizowane | Granty złożone | 

 • (2017) "Edukacja przedsiębiorców - nowe koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi, zatrudnianie osób nieaktywnych zawodowo, w tym osób wykluczonych", grant w ramach programu: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, ID wniosku: 74/2017/KOMES.
 • (2011) "Wiedza i umiejętności to największy kapitał" (studia podyplomowe dla kadr przedsiębiorstw), rodzaj: grant ze środków EFS (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)
 • (2010) "Z fizyką, matermatyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat", rodzaj: grant ze środków EFS (nr projektu: WND-POKL.03.03.04-00-109/09)
 • (2010) "Uwarunkowania przedsiębiorczości w gospodarkach Unii Europejskiej", grant z rezerwy dziekana środków działalności statutowej - przyznany przez Radę Wydziału (WNEiZ US) Uchwałą nr 226/10/2010
 • (2010) "As kompetencji", rodzaj: grant ze środków EFS (nr projektu: WND-POKL.03.03.04-00-109/09)
 • (2009) "Socio-economic implications of enptreneurship", grant w ramach III konkursu MNiSW "Granty na granty"
 • (2006-2007) "Edukacja dla Przedsiębiorczości", rodzaj: grant ze środków EFS (Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich)
 • (2005-2009) "Podnoszenie konkurencyjności rynku pracy i jego podmiotów", rodzaj: grant zwykły MNiSW
 • (2005-2009) "Development of the competitiveness of the labour market and its entities", rodzaj: grant w ramach: 6 Programu Ramowego, Marie Curie Action, Development Scheme
 • (2003-2004) "Młody Inwestor", rodzaj: grant indywidualny NBP
 • (2003-2004) "Młody Inwestor", rodzaj: grant Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
 • (2003-2004) "Ja też jestem Europejczykiem", rodzaj: grant Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (Fundusz Współpracy)
 • (2002-2003) "Przedsiębiorczość - kluczem do sukcesu młodych", rodzaj: grant indywidualny NBP
 • (2002-2003) "Przedsiębiorczość - kluczem do sukcesu młodych", rodzaj: grant Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • (2002-2003) "Młody Inwestor", rodzaj: grant Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
 • (2002) "Młody Inwestor", rodzaj: grant Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły w periodykach o zasięgu międzynarodowym
Artykuły w periodykach z listy B
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w poszczególnych latach
Liczba publikacji w czasopismach z listy A i B MNiSW
Liczba cytowań w czasopismach z listy A i B MNiSW
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Zarządzania i Marketingu, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin, gab. 0228, tel. (91) 444-20-80, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl