kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI

Katedra
Moja Katedra
Specjalności Katedry
Studia podyplomowe

Kontakt


Granty

Granty realizowane | Granty złożone | 

 • (2017) "Edukacja przedsiębiorców - nowe koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi, zatrudnianie osób nieaktywnych zawodowo, w tym osób wykluczonych", grant w ramach programu: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, ID wniosku: 74/2017/KOMES.
 • (2011) "Wiedza i umiejętności to największy kapitał" (studia podyplomowe dla kadr przedsiębiorstw), rodzaj: grant ze środków EFS (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)
 • (2010) "Z fizyką, matermatyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat", rodzaj: grant ze środków EFS (nr projektu: WND-POKL.03.03.04-00-109/09)
 • (2010) "Uwarunkowania przedsiębiorczości w gospodarkach Unii Europejskiej", grant z rezerwy dziekana środków działalności statutowej - przyznany przez Radę Wydziału (WNEiZ US) Uchwałą nr 226/10/2010
 • (2010) "As kompetencji", rodzaj: grant ze środków EFS (nr projektu: WND-POKL.03.03.04-00-109/09)
 • (2009) "Socio-economic implications of enptreneurship", grant w ramach III konkursu MNiSW "Granty na granty"
 • (2006-2007) "Edukacja dla Przedsiębiorczości", rodzaj: grant ze środków EFS (Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich)
 • (2005-2009) "Podnoszenie konkurencyjności rynku pracy i jego podmiotów", rodzaj: grant zwykły MNiSW
 • (2005-2009) "Development of the competitiveness of the labour market and its entities", rodzaj: grant w ramach: 6 Programu Ramowego, Marie Curie Action, Development Scheme
 • (2003-2004) "Młody Inwestor", rodzaj: grant indywidualny NBP
 • (2003-2004) "Młody Inwestor", rodzaj: grant Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
 • (2003-2004) "Ja też jestem Europejczykiem", rodzaj: grant Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (Fundusz Współpracy)
 • (2002-2003) "Przedsiębiorczość - kluczem do sukcesu młodych", rodzaj: grant indywidualny NBP
 • (2002-2003) "Przedsiębiorczość - kluczem do sukcesu młodych", rodzaj: grant Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • (2002-2003) "Młody Inwestor", rodzaj: grant Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
 • (2002) "Młody Inwestor", rodzaj: grant Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 • Publikacje
  Zainteresowania naukowe
  Wszystkie publikacje
  Monografie
  Redakacje naukowe
  Artykuły w periodykach o zasięgu międzynarodowym
  Artykuły w periodykach z listy B
  Rozdziały w monografiach
  Prace najczęściej cytowane
  Prace najczęściej przeglądane
  Inne osiągnięcia
  Konferencje
  Granty
  Dydaktyka
  Projekty badawcze
  Projekty popularyzatorskie
  Nagrody naukowe
  Pozostałe

  Dorobek w liczbach
  Statystyki dorobku
  Liczba publikacji i cytowań w poszczególnych latach
  Liczba publikacji w czasopismach z listy A i B MNiSW
  Liczba cytowań w czasopismach z listy A i B MNiSW
  Bazy
  Baza materiałów
  Baza ocen
  Dla seminarzystów

  Profile
  Facebook
  Google Scholar
  Researchgate
  OPI


  dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Zarządzania i Marketingu, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin, gab. 0228, tel. (91) 444-20-80, e-mail: marek@kunasz.eu

  Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl